صنعت ساخت و ساز همواره با مشکالتی مواجه است که سبب افزایش زمان و هزینه پروژه میشود و همین علتی است بر اینکه
پروژه با کیفیت مورد نظر تکمیل نشود، با کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان (BIM (این مشکل تا حد بسیار زیادی رفع
شده است به طوری که در صورت انطباق آن با سیستم اجرای پروژه، دعاوی در پروژه ها به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد
کرد. چرا که هر سیستم، روابط قراردادی خاص خود را دارد و مدلسازی اطالعات ساختمان نیز نوعی روابط و همکاری خاص
خود را برای انجام کار پیشنهاد میکند. در مدلسازی های کنونی زمان کمتری در ابتدای امر صرف تولید نقشه ها خواهد شد
ولی در حین کار و با یافتن معضالت ناشی از ضعف نقشه ها بحث تولید نقشه های اجرائی و دستورات تغییر و اصالح نقشه های
قبلی پیش خواهد آمد و پیمانکاران از این دوباره کاری ها برای توجیه تأخیرات خود استفاده میکنند و چنین کاری مسلماً
منشأ بروز اختالفات و دعاوی در پایان کار می شود؛ اما BIM به علت اجرای یکپارچه کار و با صرف زمان بیشتری در تولید
مدل اولیه؛ ابهامات مرسوم مدل ها و نقشه های تولیدی را از میان برداشته، از دوباره کاریها جلوگیری کرده و پس از رسیدن
به مدل اولیه تغییر چندانی نخواهد داشت که سبب کاهش دعاوی در پروژه های ساخت و ساز میشود.

این مقاله به کوشش مصطفی بداقی و اعظم رستمی  گرد آوری شده است.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *