نوشته‌ها

,

سخنرانی دکتر بنی هاشمی در سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) با موضوع بسترهای چند وجهی اشتراکی: رهیافتی نوین در پیاده‌سازی یکپارچه سطح سوم BIM

سخنران: دکتر سعید بنی‌هاشمی (استادیار دانشگاه Canberra استرالیا) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای دکتر بنی‌هاشمی در سومین کنفرانس بین‌المللی BIM خود به بهینه‌سازی فرآیند بیم در وجوه مختلفی چون امور تکن…
,

سخنرانی دکتر فقهی در سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) با موضوع کاربرد «واقعیت مجازی و واقعیت افزوده» در مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای دکتر فقیهی استادیار دانشگاه Prairie View A&M، دکترای مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه A&M تگزاس و متخصص در زمینه BIM هستند. ایشان در سخنرانی خود به کاربردهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده (Virtual Rea…

گزارش سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM)

به گزارش سمپیران، سومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) از تاریخ 28 مهر ماه به مدت سه روز به منظور رعایت پروتکل های ابلاغی ستاد مقابله با کرونای استان تهران به صورت آنلاین برگزار شد . مدلسازی اطلاعات ساختمان رویکردی نسبتاً جدید ب…

تأثیر کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان (BIM )در کاهش دعاوی (Claim) پروژه های ساخت و ساز

صنعت ساخت و ساز همواره با مشکالتی مواجه است که سبب افزایش زمان و هزینه پروژه میشود و همین علتی است بر اینکه پروژه با کیفیت مورد نظر تکمیل نشود، با کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان (BIM (این مشکل تا حد بسیار زیادی رفع شده است به طوری که در صورت انط…

سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

تاریخ برگزاری کنفرانس ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹  توجه :با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری حضوری، کنفرانس به صورت آنلاین برگزار می گردد.   معرفی رویداد BIM رویکردی نسبتاً جدید به طراحی، ساخت و مدیریت دوره عمر پروژه…

Downloads

تأثیر کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان (BIM )در کاهش دعاوی (Claim) پروژه های ساخت و ساز

صنعت ساخت و ساز همواره با مشکالتی مواجه است که سبب افزایش زمان و هزینه پروژه میشود و همین علتی است بر اینکه پروژه با کیفیت مورد نظر تکمیل نشود، با کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان (BIM (این مشکل تا حد بسیار زیادی رفع شده است به طوری که در صورت انطباق آن با سیستم اجرای پروژه، دعاوی در پروژه ها به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. چرا که هر سیستم، روابط قراردادی خاص خود را دارد و مدلسازی اطالعات ساختمان نیز نوعی روابط و همکاری خاص خود را برای انجام کار پیشنهاد میکند. در مدلسازی های کنونی زمان کمتری در ابتدای امر صرف تولید نقشه ها خواهد شد ولی در حین کار و با یافتن معضالت ناشی از ضعف نقشه ها بحث تولید نقشه های اجرائی و دستورات تغییر و اصالح نقشه های قبلی پیش خواهد آمد و پیمانکاران از این دوباره کاری ها برای توجیه تأخیرات خود استفاده میکنند و چنین کاری مسلماً منشأ بروز اختالفات و دعاوی در پایان کار می شود؛ اما BIM به علت اجرای یکپارچه کار و با صرف زمان بیشتری در تولید مدل اولیه؛ ابهامات مرسوم مدل ها و نقشه های تولیدی را از میان برداشته، از دوباره کاریها جلوگیری کرده و پس از رسیدن به مدل اولیه تغییر چندانی نخواهد داشت که سبب کاهش دعاوی در پروژه های ساخت و ساز میشود.