ارزیابی پویای ریسک و هزینه ی پروژه با استفاده از شبکه بیزی (مطالعه موردی میدان گازی NGL3100)

شناسایی و ارزیابی ریسک از عوامل کلیدی رسیدن به موفقیت در پروژه است. تجزیه و تحلیل هزینه های ریسک پروژه، هزینه های مختلف متمرکز بر ریسک و عدم قطعیت را در نظر میگیرد. برهمکنش میان ریسک ها و متغیرهای مختلف در عوامل شناسایی شده، در مدل های ارزیابی ریسک سنتی، تا حدودی نادیده گرفته شده است، یا تنها با در نظر داشتن ریسک هایی با احتمال وقوع، و نه با استفاده از تحلیل داده های تاریخی یک ریسک در پروژه های مشابه و توزیع احتمال آن، پیاده سازی شده اند. از این رو، ارایه یک مدل ارزیابی ریسک که بتواند متغیرهای گسسته و پیوسته را پوشش دهد، برای مدیران پروژه، مفید است. در این پژوهش، ریسک های پروژه احداث میدان گازی در شهرستان دهلران با استفاده از نظر خبره مشخص شده است. ریسک های کیفی و آنهایی که قابلیت کمی سازی داشته اند، با احتمال وقوع و تابع چگالی احتمال مشخص شدهاند. همچنین هزینه های پیش بینی شده با روش ارزش پولی کسب شده، با نتایج شبکه ی بیزی ارایه شده ، مقایسه شده اند. هزینه ی بدست آمده توسط شبکه بیزی دقت بالاتری نسبت به روش دیگر دارد و ارتباط متقابل میان ریسک و هزینه در نظر گرفته شده است. در نهایت برنامه پاسخ به ریسک هایی که توسط نرم افزار Agenarisk و با استفاده از تحلیل حساسیت، اولویت بالاتری داشته اند ارایه شده است.

مقاله حاضر در سال 97 به کوشش شیدا احمدی، مریم اشرفی و محسن اکبرپور شیرازی به نگارش در آمده و در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه منتشر گردیده است.

5f7edeeaee806.php

 

FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *