مديريت ريسك شاخه جديدي از علم مديريت است كه در در گستره ی متنوعي از انواع گرايش ها از جمله امور مـالي و سرمايه گذاري، تجارت، بيمه، ايمني، بهداشت و درمان، پروژه هـاي صـنعتي و عمرانـي و حتـي مـسايل سياسـي و اجتماعي و نظامي جايگاه خود را پيدا كرده است. در كتاب حاضر صرفاً چارچوب مديريت ريسك در “پروژه ها” ارايه شده و از طرح مباحث غير مربوط به موضوع پروژه ها حتي الامكان خودداري گرديده است از آنجا كه در اين كتاب ريسك از دو ديدگاه منفي و مثبت (فرصت و تهديد ) مورد بحث قرار گرفته است، از ايـن رو، از بكارگيري واژه خطر يا خطر پذيري بعنوان معادل ريسك اجتناب شده است . فصل حاضـر بـه مبـاني و اصـول مديريت ريسك در پروژه ها ميپردازد و شامل مفاهيم عدم قطعيت به صورت عام و به صورت خاص در پروژه ها، ريسك و تعاريف مربوط به آن در گذر زمان، مديريت ريسك و تاريخچه آن و انواع روشهاي مـديريت ريـسك بـا تكيـه بـر ادبيات مديريت پروژه، ميگردد.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *