مطالب توسط

,

دستورالعمل راهنمای تهیه گزارش ماهیانه

آیا مورد علاقه شماست؟0تهیه و تدوین گزارشات پیشرفت ماهیانه و مستندسازي وقایع پروژه بخشی از الزامات چرخه حیات هر پروژه بوده و اتخاذ تصمیمات مدیریتی و راهبري بهتر آن را تسهیل می نماید. از سوي دیگر، تعریف پلات فرم مشترك ارائه گزارشات ادواري به تسریع استفاده از مندرجات آنها کمک نموده و سلامت تجزیه و […]

ترفند های کاربردی اکسل

آیا مورد علاقه شماست؟0  ذخیره کنید؟ Excel را در Filter آیا می دانید که می توانید تنظیمات یک کنید لازم نیست که تک به تک شرطهای آن فیلتر را بر روی ستونها بگذارید Filter و دفعه بعدی که می خواهید اعمال شود. Filter فقط کافیست که روی یک گزینه کلیک کنید تا دقیقا آن ابتدا […]

خلاصه کتاب مدیریت پروژه شیرمحمدی

آیا مورد علاقه شماست؟0تعريف پروژه مجموعه تلاشهاي موقتي براي تحقق يك تعهد در ايجاد يك محصول يا ارائه خدمات مشخص ميباشد. مجموعه اي از فعاليتها براي دستيابي به منظور خاص يا هدف خاص انجام ميگيرد. مجموعه اقدامات و عمليات خاصكه داراي روابط منطقي با يكديگر است بوده و براي نيل به هدف يا اهداف معيني […]

, ,

کتاب مدیریت ریسک برای مدیران پروژه زبان اصلی

آیا مورد علاقه شماست؟0هدف ارزیابی ریسک و مدیریت کاهش ریسک، اندازه‌گیری و ارزیابی رویدادهای ریسک، با هدف نهایی مدیریت آن ریسک‌ها است. از نظر عملی، مدیریت ریسک فرآیندی است برای به حداقل رساندن یا کاهش رویدادهای ریسک، که با شناسایی و ارزیابی چنین رویدادهایی شروع می شود و تا بهینه سازی منابع مورد استفاده برای […]

شرایط عمومی پیمان

آیا مورد علاقه شماست؟0متن کامل شرایط عمومی پیمان : تعاریف ومفاهیم ماده 1 : پیمان پیمان ،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده 2 موافقتنامه پیمان،درج شده است ماده 2 : موافقتنامه موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان شده است. ماده 3 : شرایط عمومی شرایط عمومی،مفاد همین متن است که شرایط […]

یلدای مدیریت پروژه، چهارمین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه ایران

آیا مورد علاقه شماست؟0 خلاصه رویداد بزرگترین رویداد سالانه جوانان مدیریت پروژه ایران همه ساله همزمان با شب یلدا و با هدف توسعه دانش و مهارت های مدیریت پروژه و همچنین شبکه سازی مدیران پروژه جوان برگزار می شود.این گردهمایی در چهارمین ایستگاه خود قصد دارد با گپ و گفتی حضوری پیرامون مدیریت پروژه های […]

,

مصاحبه با جناب آقای دکتر پورسید آقایی

آیا مورد علاقه شماست؟0انجمن مدیریت پروژه کارگروه مدیریت دانش سلسله جلسات هم اندیشی با صاحبنظران مدیریت پروژه پیرامون موارد مهم قابل طرح در خصوص مدیریت دانش در مدیریت پروژه کشور اعضاء حاضر: آقایان دکتر زرگرپور، دکتر حامدی، دکتر پورسید آقایی و مهندسین زرآبادی پور، شریعت پور و عبداللهی دانشکده فنی دانشگاه تهران – دفتر آقای […]

CONTRACTUAL CLAIMS

آیا مورد علاقه شماست؟0Project Life Cycle The project life cycle of a project may be the most important tool for visualization of appropriate project management tools utilization in order to avoid unbecoming situations normally ending up in unresolved disputes, arbitration or plain claims. The figure below shows a typical summary schedule network depicting the main […]

Project Management Framework

آیا مورد علاقه شماست؟0What is a Project? A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result Definite beginning and a definite end Does not mean short duration Produce a product or artifact, quantifiable, an end item ora component item A capability to perform a service, such as call center A result, such […]