نوشته‌ها

,

PMP® Certification Handbook

This handbook contains information on how you can apply for the globally recognized, highly valued PMP certification. This handbook applies to both center-based and paper-based testing candidates. PMI requires that all PMP certification applicants…

معرفی وب سایت https://pmstudycircle.com/ جهت دانلود محتوای PMP

The PM Study Circle site was launched in January, 2011, and since then it has been helping project professionals pass the PMP exam. This is one of the oldest site for PMP exam preparation. On this blog, you will find hundreds of posts explaining…
,

PMP® Exam Preparation Test Questions, Practice Test,and Simulated Exam

The PMP® exam contains 200 questions, of which 25 questions will not be included in the pass/fail determination. These “pretest” items, as PMI® calls them, will be randomly placed throughout the exam to gather statistical information on their…

کتاب مدیریت پروژه، راهکاری های سازمانی برای برنامه ریزی، مدیریت زمان و کنترل، ویرایش دهم

مدیریت پروژه از یک فلسفه مدیریتی محدود به چند حوزه کاربردی ایجاد شده است. یک دانش مفید در مدیریت پروژه سازمانی که بر هر واحد اجرایی در شرکت تأثیر می گذارد. امروزه مدیریت پروژه به جای صرفاً یک فرآیند مدیریتی، به یک فرایند تجاری تبدیل شده است …

Downloads

PMP® Certification Handbook

This handbook contains information on how you can apply for the globally recognized, highly valued PMP certification. This handbook applies to both center-based and paper-based testing candidates. PMI requires that all PMP certification applicants read this entire handbook. The purpose of this handbook is to provide you with important information about the policies and procedures for obtaining and maintaining the PMP certification. این کتاب راهنما حاوی اطلاعاتی در مورد چگونگی درخواست شما برای دریافت گواهینامه PMP شناخته شده و دارای ارزش جهانی است. این کتاب راهنما هم برای داوطلبان آزمون مبتنی بر مرکز و هم مقاله استفاده می شود. PMI ایجاب می کند که کلیه متقاضیان صدور گواهینامه PMP این کتابچه را کامل مطالعه کنند. هدف این کتاب راهنما ارائه اطلاعات مهم در مورد سیاست ها و روش های اخذ و نگهداری گواهینامه PMP است.

PMP® Exam Preparation Test Questions, Practice Test,and Simulated ExamPMP® Exam Preparation Test Questions, Practice Test,and Simulated Exam

The PMP® exam contains 200 questions, of which 25 questions will not be included in the pass/fail determination. These “pretest” items, as PMI® calls them, will be randomly placed throughout the exam to gather statistical information on their performance to determine their use for future exams. The questions on the exam are distributed following process group in the PMI PMP Examination Content Outline (ECO)—April 2015. ◾ 13% or 26 questions relate to Initiating the Project ◾ 24% or 48 questions relate to Planning the Project ◾ 31% or 62 questions relate to Executing the Project ◾ 25% or 50 questions relate to Monitoring and Controlling the Project ◾ 7% or 14 questions relate to Closing the Project

PMP® Exam Preparation Test Questions, Practice Test, and Simulated Exam

Preface Based on our experience in helping people to prepare for the Project Management Professional (PMP®) Exam, we know that you will have questions, such as “What topics are covered on the exam?” and “What are the questions like?” Not surprisingly, some of the most sought-after study aids are practice test questions and simulated exams, which are helpful in two ways. First, taking practice tests increase your knowledge of the kinds of questions, phrases, terminology, and sentence construction that you will encounter on the real exam; and second, taking practice tests provides an opportunity for highly concentrated study by exposing you to a breadth of project management content generally not found in a single reference source. We developed this specialty publication with one simple goal in mind—that is, to help you study for and pass the PMP® certification exam. Because the Project Management Institute (PMI®) does not sell past exams for prospective certification purposes, the best option is to develop practice test questions that are as representative as possible. And that is exactly what we have done.