نوشته‌ها

کتاب PROJECT SCOPE MANAGEMENT

In this book, we start by discussing how to collect project requirements and then move to defining scope, followed by the creation of the work breakdown structures. Finally, we examine the verification and control of the scope. However, most…
,

کتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو PMI

استاندارد برای مدیریت پورتفولیو - چهارمین اصول مدیریت پورتفولیو پروژه پروژه ها و حوزه های مدیریت عملکرد که به طور کلی به عنوان شیوه های خوب برای سازمان هایی که نیاز به مشاغل دارند برای مدیریت موثر برنامه های پیچیده و شدید و سرمایه گذاری های پروژ…

Downloads

کتاب PROJECT SCOPE MANAGEMENT

In this book, we start by discussing how to collect project requirements and then move to defining scope, followed by the creation of the work breakdown structures. Finally, we examine the verification and control of the scope. However, most of the book—approximately 70%—is dedicated to collecting requirements and defining product and project scope inasmuch as they represent the bulk of the project scope management work undertaken on any project regardless of the industry or nature of the work involved. Furthermore, the focus is exclusively on practical and sensible tools and techniques rather than academic theories that work great on paper but unfortunately cannot be applied in real life. در این کتاب ، ما با بحث در مورد چگونگی جمع آوری الزامات پروژه شروع می کنیم و سپس به سمت تعریف دامنه می رویم و به دنبال آن ساختارهای تجزیه کار ایجاد می کنیم. در آخر ، بررسی و کنترل دامنه را بررسی می کنیم. با این حال ، بیشتر کتاب - تقریباً 70٪ - به جمع آوری الزامات و تعریف محصول و دامنه پروژه اختصاص دارد ، زیرا عمده کار مدیریت پروژه انجام شده در هر پروژه را بدون در نظر گرفتن صنعت یا ماهیت کار در بر گرفته است. علاوه بر این ، تمرکز منحصراً بر ابزارها و تکنیک های عملی و معقول است تا تئوری های دانشگاهی که روی کاغذ بسیار عالی عمل می کنند اما متأسفانه نمی توانند در زندگی واقعی به کار گرفته شوند.

کتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو PMI

استاندارد برای مدیریت پورتفولیو - چهارمین اصول مدیریت پورتفولیو پروژه پروژه ها و حوزه های مدیریت عملکرد که به طور کلی به عنوان شیوه های خوب برای سازمان هایی که نیاز به مشاغل دارند برای مدیریت موثر برنامه های پیچیده و شدید و سرمایه گذاری های پروژه شناخته شده اند. به طور کلی دوباره شناخته شده" به این معنی است که اصول و حوزه های مدیریت عملکرد شرح داده شده در بیشتر زمان ها برای اکثر پورتفولیو ها کاربرد دارد، و اینکه درباره ارزش و سودمندی آنها اتفاق نظر گسترده ای است. "تمرین خوب" به معنای توافق کلی است که استفاده از این اصول و فعالیتهای مدیریت عملکرد می تواند شانس موفقیت را افزایش داده و به اثبات برسد که در طیف گسترده ای از پورتفولیو کار می کند. عمل خوب به این معنا نیست که فعالیتهای مدیریتی شرح داده شده باید بطور جداگانه در پورتفولیو اعمال شوند. مدیریت سازمان و مدیر پورتفولیو مسئولیت تعیین مناسب برای هر سبد با توجه به محیط آن و در چارچوب پروژه سازمان و چارچوب مدیریت برنامه را بر عهده دارند. تذکر مهم: این فایل توسط گوگل ترجمه و توسط رشید فضلی منتشر شده است‌.