نوشته‌ها

نکاتی در مورد دو نرم افزار کنترل پروژه ضعف نرم افزار msp در مورد امکان As Late As possible و حل آن در نرم افزار پریماورا

یکی از مواردی که در برنامه تدارکات بدرد می خورد، امکان استفاده از possible as late as هست که متاسفانه از ضعف های Msp در این زمینه می باشد. این امکان در پریماورا فراهم شده است . چیست؟ As late as possible برای آشنایی با مفهموم possible as lat…

شناسایی فعالیت DRIVING (محرک) در MSP

در برنامه زمانبندي پروژه هاي بزرگ و پیچیده،درك روابط بین فعالیت ها داراي چالش بیشتري است و پیدا کردن Driving Tasks فعالیت محركدر میان انبوهی از پیش نیازها ممکن است بسیار خسته کننده بوده و یا ممکن است باعث بروز اشتباه شود. Driving Tasks: …

آشنایی با تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در MSP

یکی از مواردی که در مرحله  برنامه ریزی و کنترل پروژه، برای مدیر پروژه و کارشناس کنترل پروژه پیش می آید مواجه شدن یا کمبود منابع مالی و منابع انسانی درگیر در پروژه به علت عوامل مختلف از قبیل عدم به موقع پرداخت صورت وضعیت ها  ،نوسانات ارز و قی…

راهنمای جامع Microsoft Project 2013

مدیریت هر پروژه مهم ترین  عامل موفقیت یا شکست آن پروژه است. طبق آمار اکثر پروژه ها در زمان مقر یا با هزینه و کیفیت مشخص شده تکمیل نمی شوند و معمولا  عامل اصلی این شکست ضعف مدیریت پروژه است. برنامه ریزی و کنترل پروژه، یکی از مباحث مهم مدیریت پر…

Downloads

نکاتی در مورد دو نرم افزار کنترل پروژه ضعف نرم افزار msp در مورد امکان As Late As possible و حل آن در نرم افزار پریماورا

یکی از مواردی که در برنامه تدارکات بدرد می خورد، امکان استفاده از possible as late as هست که متاسفانه از ضعف های Msp در این زمینه می باشد. این امکان در پریماورا فراهم شده است . چیست؟ As late as possible برای آشنایی با مفهموم possible as lat…

آشنایی با تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در MSP

در این محتوا شما با نحوه تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در نرم افزار msp آشنا می شوید. 

راهنمای جامع Microsoft Project 2013

این کتاب چهارمین نسخه از کتاب های راهنمای جامع Project است. این کتاب طوری طراحی شده است که استفاده آن  برای سطوح مختلف امکان پذیر باشد. پیش نیازهای مطالعه این کتاب : 1- مهارت نسبی در اصول برنامه ریزی وکنترل پروژه  2-مقدمات کامپیوتری و آشنایی با نرم افزار های مجموعه Office همچنین در انتهای کتاب (ضمیمه کتاب) پروژه های نمونه برای MSP با نمونه حل شده از تالیف های همین نویسنده آورده شده است.