نوشته‌ها

ICB 4
,

متن استاندارد ICB4

ICB4 این استاندارد نگاه جامعی نسبت به شایستگی­های مدیریت پروژه ارائه می­نماید. این استاندارد مدیریت پروژه حرفه­ای را در قالب 46 عنصر شایستگی ارائه کرده است و این عناصر را به سه حوزه اصلی شایستگی تخصصی (Technical) مدیریت پروژه، شایستگی رفتاری (Behaviou…

Downloads

متن استاندارد ICB4

ین استاندارد نگاه جامعی نسبت به شایستگی­های مدیریت پروژه ارائه می­نماید. این استاندارد مدیریت پروژه حرفه­ای را در قالب 46 عنصر شایستگی ارائه کرده است و این عناصر را به سه حوزه اصلی شایستگی تخصصی (Technical) مدیریت پروژه، شایستگی رفتاری (Behavioural) مدیریت پروژه و شایستگی مفهومی (Contextual)  پروژه تقسیم بندی نموده است