نوشته‌ها

راهنمای تدوین HSE Plan در پروژه و سازمان

SE-HPLAN چیست؟ عرصه تجارت، میدان رقابت برای شرکت‌هاست و مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده فاتح آن و برگ برنده این عرصه، منبع انسانی شرکت‌هاست، زیرا دسترسی به سایر منابع کم‌وبیش، برای تمام شرکت‌ها یکسان است. ازاین‌رو، موضوع ایمنی و بهداشت کارگران و کارکنان جز مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین مسائلی است که هر شرکت یا سازمانی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. در این میان، موضوع دیگری که از منظر انسانی، اجتماعی و قانونی حساسیت بالایی دارد، موضوع محیط‌زیست و حفظ آن است. به همین دلیل، استانداردهای زیادی در رابطه با این دو مقوله مهم در دنیا منتشر و اجرا می‌شوند. اما اجرای تمام این روش‌ها و دستورالعمل‌ها هزینه‌بر، و گاه متناقض است. ازاین‌رو، در راستای تسهیل این فرایندها، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE MS) تعریف و تبیین شده است. این سیستم یکپارچه  به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای شرکت یا سازمان در رابطه با سلامت، و ایمنی منابع انسانی بوده و تمام دغدغه‌های زیست‌محیطی مطرح‌شده را پوشش می‌دهد. هدف از این برنامه، حذف و یا کاهش حداکثری حوادثی است که سلامت و ایمنی منابع انسانی را تهدید می‌کنند و یا به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند تعریف HSE-PLAN HSE-PLAN، برنامه‌ای در ارتباط با پروژه‌های شرکت‌ها و یا سازمان‌هاست. هرگاه، شرکت بخواهد پروژه‌ای را طراحی و اجرا نماید، همگام با طراحی و تدوین قسمت‌های فنی پروژه ، الزامات ، فرایندها و ساختارهای مرتبط با ایمنی ، بهداشت و محیط‌زیست نیز طراحی‌شده و لازم‌الاجرا می‌گردد. طرح‌ها و برنامه‌های این‌چنینی، در کالبد پروژه‌ها در شرف انجام،  HSE-PLAN نام دارد. …

Downloads

راهنمای تدوین HSE Plan در پروژه و سازمان

تعریف HSE-PLAN HSE-PLAN، برنامه‌ای در ارتباط با پروژه‌های شرکت‌ها و یا سازمان‌هاست. هرگاه، شرکت بخواهد پروژه‌ای را طراحی و اجرا نماید، همگام با طراحی و تدوین قسمت‌های فنی پروژه ، الزامات ، فرایندها و ساختارهای مرتبط با ایمنی ، بهداشت و محیط‌زیست نیز طراحی‌شده و لازم‌الاجرا می‌گردد. طرح‌ها و برنامه‌های این‌چنینی، در کالبد پروژه‌ها در شرف انجام،  HSE-PLAN نام دارد. به‌بیان‌دیگر، این برنامه جامع، اجرا و پیاده‌سازی صحیح این موارد را متضمن شده و تمام موارد مطرح‌شده را لازم‌الاجرا می‌نماید و  شرکت با ارائه این برنامه اعلام می‌کند که تا پایان پروژه موردنظر، اقدامات و برنامه‌ها و فرایندهای سلامت، ایمنی، و محیط‌زیست  را با زمان‌بندی اعلام‌شده در پروژه اجرا خواهد کرد.