نوشته‌ها

Building Information Modelling, Artificial Intelligence and Construction Tech

Adoption of digital information tools in the construction sector provides fertile ground for the birth and growth of companies that specialize in applications of technologies to design and construction. While some of the technologies are new,…

Downloads

Building Information Modelling, Artificial Intelligence and Construction Tech

Adoption of digital information tools in the construction sector provides fertile ground for the birth and growth of companies that specialize in applications of technologies to design and construction. While some of the technologies are new, many implement ideas proposed in construction research decades ago that were impractical without a sound digital building information foundation. Building Information Modelling (BIM) itself can be traced to a landmark paper from 1975; ideas for artificially intelligent design and code checking tools date from the mid-1980s; and construction robots have laboured in research labs for decades. Yet only within the past five years has venture capital actively sought startup companies in the ‘Construction Tech’ sector. Following a set of digital construction innovations through their known past and their uncertain present, we review their increasingly optimistic future, all through the lens of their dependence on digital information. The review identifies new challenges, yielding a set of research topics with the potential to unlock a range of future applications that apply artificial intelligence. استفاده از ابزارهای اطلاعات دیجیتال در بخش ساخت و ساز زمینه های مناسبی را برای تولد و رشد شرکت هایی فراهم می کند که در کاربردهای فناوری برای طراحی و ساخت تخصص دارند. در حالی که برخی از فناوری ها جدید هستند ، بسیاری از ایده های ارائه شده در تحقیقات ساختمانی دهه ها پیش که بدون پایه و اساس اطلاعات ساختمان دیجیتال ، عملی نبودند ، پیاده سازی می کنند. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) را می توان در یک مقاله برجسته از سال 1975 جستجو کرد. ایده هایی برای طراحی هوشمندانه مصنوعی و ابزار بررسی کد مربوط به اواسط دهه 1980 است. و ربات های ساختمانی دهه ها در آزمایشگاه های تحقیقاتی کار کرده اند. با این وجود فقط در پنج سال گذشته سرمایه های خطرپذیر به طور فعال به دنبال شرکت های نوپا در بخش "ساخت فناوری" بوده است. به دنبال مجموعه ای از نوآوری های ساخت دیجیتال از طریق گذشته شناخته شده و وضعیت نامشخص آنها ، ما آینده خوش بینانه آنها را مرور می کنیم ، همه از دریچه وابستگی آنها به اطلاعات دیجیتال. این بررسی چالش های جدید را مشخص می کند ، مجموعه ای از مباحث تحقیقاتی با قابلیت باز کردن طیف وسیعی از برنامه های آینده را که از هوش مصنوعی استفاده می کنند ، ارائه می دهد.