نوشته‌ها

خروجی های یک پروژه چه چیزهایی می تواند باشد.

.r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; } سایت مدیریت پروژه Projectmanager…