نوشته‌ها

نیروگاه برق آبی داریان – شرکت فراب- برنده تندیس نقره هشتمین دوره جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران

اهدای تندیس سیمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران به پروژه نیروگاه آبی داریان شرکت فراب «گواهی سرآمدی پروژه» و «تندیس سیمین» (نقره) هشتمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران، روز چهارشنبه ۲۹ خرداد از طرف انجمن مدیریت پروژه ایران به «پروژه نیر…