نوشته‌ها

نیروگاه برق آبی داریان – شرکت فراب- برنده تندیس نقره هشتمین دوره جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران

اهدای تندیس سیمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران به پروژه نیروگاه آبی داریان شرکت فراب «گواهی سرآمدی پروژه» و «تندیس سیمین» (نقره) هشتمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران، روز چهارشنبه ۲۹ خرداد از طرف انجمن مدیریت پروژه ایران به «پروژه نیر…

Downloads

نیروگاه برق آبی داریان – شرکت فراب- برنده تندیس نقره هشتمین دوره جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران

در این مراسم، پس از معرفی «پروژه نیروگاه آبی داریان» شرکت فراب به عنوان پروژه شایسته دریافت گواهی سرآمدی پروژه و تندیس سیمین (نقره) هشتمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران، کلیپ کوتاه معرفی این پروژه پخش شد.