نوشته‌ها

آشنایی با مفاهیم اولیه روش SCRUM

در دهه حاضر، شرکت‌های تجاری و کسب ‌و کارها، بدون روش‌ها و چهارچوب‌های مدیریت پروژه نمی‌توانند از پس‌ کارها و جزئیات زیاد تولید یک محصول، ارائه یک سرویس و اتمام یک پروژه برآیند. هر یک از این امور نیازمند همکاری و هماهنگی افراد یا تیم‌های کاری…

Downloads

آشنایی با مفاهیم اولیه روش SCRUM

اسکرام یکی از معروف‌ترین چارچوب‌ها و سیستم‌های توسعه نرم‌افزار و پیشبرد پروژه‌ها است. اسکرام یک چهارچوب مدیریت پروژه و مدیریت فعالیت‌ها است و می‌تواند به ما کمک کند که با یک الگوی مورد قبول همه تیم به انجام کارها و برنامه‌ریزی آن‌ها برسیم و در عین حال گردش اطلاعات را تسهیل می‌کند ولی نمی‌خواهد جزئیات دقیق و کاملی را در مورد این‌که کارها در پروژه چگونه باید انجام شوند، عنوان کند