این استاندارد نگاه جامعی نسبت به شایستگیهای مدیریت پروژه ارائه مینماید. این استاندارد مدیریت
پروژه حرفهای را در قالب 46 عنصر شایستگی ارائه کرده است و این عناصر را به سه حوزه اصلی
شایستگی تخصصی (Technical) مدیریت پروژه، شایستگی رفتاری (Behavioural) مدیریت پروژه و
شایستگی مفهومی (Contextual)پروژه تقسیم بندی نموده است
استاندارد ICB مبنایی را برای دریافت گواهینامههای مدیریت پروژه در چهار سطح به شرح
ذیل فراهم میاورد:
سطح A :راهبر پروژهها- بدین معنی که فرد قادر است تا با توجه به منابع، متدولوژیها و ابزارهایی
که در اختیار دارد به راهبری یک طرح یا سبدی از پروژهها بپردازد.
سطحB :مدیر ارشد پروژه- بدین معنی که فرد قادر است یک پروژه پیچیده را مدیریت نماید.
سطح C :مدیر پروژه- بدین معنی که فرد قادر است، یک پروژه با پیچیدگی کم را مدیریت کند.
یعنی عالوه بر به کارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه مناسب با این سطح نیز برخوردار میباشد.
سطح D :دستیار مدیر پروژه- بدین معنی که فرد از دانش مدیریت پروژه برخوردار است و توانایی به
کارگیری آن را دارد.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *