آشنایی با اصول جهانی پروژه ها -Nearly Universal Principles of Projects- NUPP

  • Version
  • 19 دانلود فایل
  • 246.67 KB سایز فایل
  • 1 تعداد فایل
  • مرداد 23, 1399 تاریخ بارگزاری
  • مرداد 23, 1399 تاریخ آخرین بروزرسانی
  • دانلود فایل

شامل مجموعه اصولی است که برای کسب بھترین نتيجه-ممکن در پروژه ھا باید NUPP
به بھترین شکل ممکن آنھا را بکار گرفت، صرفنظر از اینکه کدام متدولوژی یا رویکرد درمدیریت پروژه استفاده ميکنيم.

ھریک از منابع در دسترس (اعم از نيروی انسانی و متریال و ماشينآلات) و متدھای اجرای
متکی ھستند. NUP (Nearly Universal Principles of Projects) پروژه به برخی از این اصول
بااینحال، ميبایست نکات زیر نيز در نظر گرفته شود:
ھا تاکيد نمیکنند، در حالی که مد نظر داشتن تمامی NUP معمولا ھيچکدام بر تمام 
آنھا برای دستاندرکاران پروژهھا سودمند است.
اصولی که زیربنای روشھاست گاھی به شفافيت طرح نشدهاند و دستاندرکاران 
پروژهھا آنقدر مشغول جزئيات روشھا ھستند که اصول زیربنایی را فراموش میکنند و
گاھی اقداماتی انجام میدھند که با آن اصول ضدیت دارد.
PRINCE2®, با ھمه متدھا، سيستمھا، منابع و چارچوبھای اصلی نظير NUPP
سازگار است. اگرچه ممکن است با PMBOK® Guide, P3.express, DSDM®, XP, Scrum
متخصصين را به تجدید NUPP تفسير خاصی از این سيستمھا سازگار نباشد. اینجاست که
.نظر در تفسيرھای خود ترغيب میکند.


FileAction
NUPP.pdfدانلود فایل 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *