بخش منابع و مراجع دربرگیرنده قالب های علم مدیریت پروژه از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، تحقیق ها، مجلات و گزارش‌ها است.
شایان ذکر است که خود بخش کتب به دو قسمت تقسیم می شود. 1. ارائه کامل محتوای کتاب ها 2. معرفی بعضی کتب که در آن صرفاً به معرفی کتاب ها و ارائه اطلاعات کلی در رابطه با آن ها بسنده شده است.

,

پایان نامه ارشد در دانشگاه اسو نروژ (مدیریت دانش)

عنوان: A case study of knowledge management in a large software company: How knowledge workers cope with large amounts of information چکیده: This master thesis is a qualitative case study, carried out at Microsoft Norway. I have investiga…
,

کتاب فرم‌های مدیریت پروژه

این ویرایش دوم کتاب فرم‌های مدیریت پروژه به‌منظور همراهی با ویرایش پنجم راهنمای مجموعه دانش مدیریت پروژه (راهنمای PMBOK® ) طراحی شده است. هدف ارائه اطلاعات از PMBOK® Guide—Fifth Edition در مجموعه‌ای از فرم‌ها و گزارش‌ها است تا مدیران پروژه بتوانن…

کتاب “اجرای مدیریت طرح”

این کتاب یک کتاب کار برای مدیریت موفق طرح است. موفقیت در مدیریت طرح مستلزم نظم و انضباط است - نوعی نظم و انضباط که منجر به تکرارپذیری موفقیت می شود. این امر مستلزم طرح‌های کامل و مناسب، جلساتی که به خوبی اداره می‌شوند با برنامه‌های مفید، ثبت سوابق…

خلاصه کتاب مدیریت پروژه شیرمحمدی

تعريف پروژه مجموعه تلاشهاي موقتي براي تحقق يك تعهد در ايجاد يك محصول يا ارائه خدمات مشخص ميباشد. مجموعه اي از فعاليتها براي دستيابي به منظور خاص يا هدف خاص انجام ميگيرد. مجموعه اقدامات و عمليات خاصكه داراي روابط منطقي با يكديگر است بود…
, ,

کتاب مدیریت ریسک برای مدیران پروژه زبان اصلی

هدف ارزیابی ریسک و مدیریت کاهش ریسک، اندازه‌گیری و ارزیابی رویدادهای ریسک، با هدف نهایی مدیریت آن ریسک‌ها است. از نظر عملی، مدیریت ریسک فرآیندی است برای به حداقل رساندن یا کاهش رویدادهای ریسک، که با شناسایی و ارزیابی چنین رویدادهایی شروع م…

ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM) و برنامه ریزی چندهدفه

ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM) و برنامه ریزی چندهدفه سیدجمال الدین حسینی، جلال رضائی نور، محمدحسین معصومی کاشانی، امیرحسین اکبری مدیریت دانش یکی از عوامل موثر در ارتقای …

تحلیل نقش تعدیلگری گشودگی به تغییرات در اثرگذاری انگیزه مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر تمایل کارکنان به مدیریت دانش (موردمطالعه کارکنان دورکاری شرکتهای صادراتی پوشاک استان تهران)

تحلیل نقش تعدیلگری گشودگی به تغییرات در اثرگذاری انگیزه مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر تمایل کارکنان به مدیریت دانش (موردمطالعه کارکنان دورکاری شرکتهای صادراتی پوشاک استان تهران) رضا سپهوند، معصومه مومنی مفرد بحران ناشی از ویروس کرونا و پیامدهای…

The relationship between project governance mechanisms and project success

Purpose – Project governance has been linked to project success because top management support is necessary for projects to succeed. However, top managers are time poor and it is not clear which project governance mechanisms are effective f…

CONSTRUCTABILITY FEEDBACK SYSTEMS: ISSUES AND ILLUSTRATIVE PROTOTYPE

ABSTRACT: Heuristic construction knowledge generated while contracting is seldom recorded and transferred to other workers. Experiences of past mistakes as well as efficient work practices are crucial means for saving money, time, and improving…

The evolution of health-, safety- and environment-related competencies in Italy: From HSE technicians, to HSE professionals and, eventually, to HSE managers

After a short introduction of cultural models underlying the prevention policies of business risks, the manuscript explains, through an unconventional reading filtered by the systemic, socio-technical theoretical approach, how the competencies,…

Development of a Methodology for Live Capture and Reuse of Project Knowledge in Construction

The efforts to share and reuse knowledge generated on construction projects are undermined mainly by the loss of important insights and knowledge due to the time lapse  in capturing the knowledge, staff turnover, and people’s reluctance to sh…

?How Do Organizations Learn Lessons From Projects—And Do They

Abstract-The need to learn from one project to the next is clearly of vital importance, but is often neglected. Furthermore, there are fundamental issues within projects that inhibit such learning, such as the temporary nature of project organizations…

ABSTRACTING LESSONS LEARNED FROM DESIGN REVIEW

ABSTRACT: The application of lessons learned during construction to future designs is a goal of many construction organizations. This paper presents the current status of design review systems within the U.S. Army Corps of Engineers, and describes…

A lessons-learned system for construction project management:

Abstract Construction companies are project-based organizations, since much of their knowledge is generated on site, from projects they carry out. In fact, projects are an important source of expert know-how and organizational knowledge, but…

Applied Soft Computing Journal

This is a PDF file of an article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability, but it is not yet the definitive versionofrecord.Thisversionwillundergoadditionalcopyediting,typesettingandreviewbeforeit…

The barriers of knowledge generation, storage, distribution and application that impede learning in gas and petroleum companies

Abstract Purpose – This paper aims to find and rank the barriers of the four knowledge management (KM) processes including generation, storage, distribution and application in the gas and petroleum sector. Design/methodology/approach – Revie…

The relationship between project governance mechanisms and project success

Abstract Purpose - Project governance has been linked to project success because top management support is necessary for projects to succeed. However, top managers are time poor and it is not clear which project governance mechanisms are effective…

HSE risk prioritization using robust DEA-FMEA approach with undesirable outputs

HSE risk prioritization using robust DEA-FMEA approach with undesirable outputs: A study of automotive parts industry in Iran Nowadays, manufacturers realize that enhancing attention in health, safety and environment (HSE) management system…

MAKING EFFECTIVE USE OF CONSTRUCTION LESSONS LEARNED IN PROJECT LIFE CYCLE

ABSTRACT: Expert knowledge and lessons learned in the construction phase ofa project are not systematically incorporated into the design and construction phases of subsequent projects. The advancement of construction since ancient times has…

Evaluation, Knowledge Management, Best Practices, and High Quality Lessons Learned

In the endlessly hyped knowledge age of the new millennium, evaluators are being asked to generate lessons learned and best practices. Pressure to do so seems only likely to increase. At the end of this article I’ll suggest a way of bringing s…

Exploring project managers’ accountability

Abstract: Purpose - Despite the importance of accountability for the oversight of projects, few studies have directly examined accountability mechanisms at the project level. While the literature already provides descriptions of governance and…
, ,

معرفی پایان نامه: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش

دانشجو: رضازاده مهریزی، محمدحسین استاد راهنما اول: قاسم زاده، فریدون     سال: 1384 گروه آموزشی: مدیریت و اقتصاد             دانشگاه: شریف چکیده: مدیریت دانش (Knowledge Management) در عصر جدید، تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه مدیریت …
,

معرفی پایان نامه: تحلیل ابعاد، اهداف و پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات تولیدی مطالعه موردی: شرکت سایپا (سالن پرس واحد نگهداری و تعمیرات)

دانشجو: خسروی، مژگان استاد راهنما اول: مصطفوی، مصطفی استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1395 گروه آموزشی: مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه: شریف چکیده: اهمیت و گسترش روزافزون مدیریت دانش موجب تعریف ا…
,

معرفی پایان نامه: تحلیل مدیریت دانش، ابعاد و روش های پیاده سازی مطالعه موردی: شرکت صنعتی سردساز خودرو

دانشجو: ثقفیان، حمیده استاد راهنما اول: مصطفوی، مصطفی استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1390 گروه آموزشی: مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه: شریف چکیده: تغییرات مستمر و ریشه‌ای مانند سیر ن…
,

معرفی پایان نامه: ارائه چهارچوب مدیریت دانش برای سازمان های پروژه محور

دانشجو: قمصری اصفهانی، نرگس استاد راهنما اول: شادرخ، شهرام استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1392 گروه آموزشی: مهندسی صنایع دانشگاه: شریف چکیده: دانش دانستن است که اگر در سازمانها در راستای اهداف سازمان مدیریت شود می‌تواند خلق ارزش کند در همین راستا سازمان های زیاد…
,

معرفی پایان نامه:کاربرد مدیریت دانش در توسعه مدیریت بازاریابی

دانشجو: باقری، احسان استاد راهنما اول: گلابچی، محمود استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1394 گروه آموزشی: مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه: تهران چکیده: در سال های اخیر در اینترنت و وب فرآیند جمع‌آوری داده…

Project benefit management: Setting effective target benefits

Target benefits such as “reduced operational costs” are project goals that can contribute to the long-term improvement of organizational performance following project completion. Setting effective target benefits is critical because it supports pro…

بهینه سازی سبد پروژه های سازمان؛ رویکرد خوشه بندی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی

چکیده انتخاب صحیح پروژدها يكي از مهم ترین اقدامات سازمان های پروژه محور در راستای مدیریت راهبردی است و محدودیت منابع موجب می شود سازمان ها نتوانند روی تمامی پروژه ها سرمایه گذاری نمایند. از این رو، انتخاب مجموعه پروژه های موردنظر سازمان يا پورتفو…

مدیریت پروژه از مفاهیم تا توسعه ابزار ها

امروزه برنامه ریزی و کنترل پروژه با توجه به گسترش دانش مدیریت، در اغلب سازمان ها از جایگاهی مناسب برخوردار است. بی شک، آغاز هر پروژهای نیازمند برنامه ریزی بوده و استناد به برنامه زمان بندی یکی از مراحل اجرایی پروژه تلقی میشود. این مهم، امروزه…

70 درس در مدیریت پروژه

پیشگفتار از این شماره قصد داریم سلسله مقالاتی داشته باشیم درباره مدیریت پروژه. مقوله مديريت پروژه و به طور عام مدیریت از جمله مسائلی است که در کشور ما هرگز به طور اصولی بدان پرداخت نشده و کشور نیز از این بابت ضربه های فراوانی خورده است و مت…