بخش منابع و مراجع دربرگیرنده قالب های علم مدیریت پروژه از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، تحقیق ها، مجلات و گزارش‌ها است.
شایان ذکر است که خود بخش کتب به دو قسمت تقسیم می شود. 1. ارائه کامل محتوای کتاب ها 2. معرفی بعضی کتب که در آن صرفاً به معرفی کتاب ها و ارائه اطلاعات کلی در رابطه با آن ها بسنده شده است.

Reflections on Rodney Turner’s impact and the future of the field: An interview with Aaron Shenhar, Jeffrey Pinto and Graham Winch

In this interview with Aaron Shenhar, Jeffrey Pinto and Graham Winch, we probe the influence of Rodney's work on the field as it is, in terms of how it is developing now, and how it will develop into the future. Based on three questions asked…

Optimal timing of project control points

The project control cycle consists of measuring the status of the project, comparing to the plan, analysis of the deviations, and implementing any appropriate corrective actions. We present an analytical framework for determining the optimal…
,

کاربرد نرم افزار اکسل در ارزيابی طرح ها از نظر اقتصاد

در ارزيابی طرح های کشاورزی و غير کشاورزی از نظر اقتصادی معمولا وقتی که فرايند مالی بزرگ و حجيم می شود حجم محاسبات هم بسيار زياد می شود که گاهی اوقات استفاده از ماشين حساب و جداول مربوطه بسيار وقت گير می باشد. استفاده از نرم افزار پرکاربرد اک…
,

A Word-Analysis Study on Literature of Project Management in Span of Time

مقاله‌ی "مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل واژگانی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان" که امسال منتشر شده است، نگاهی کلی بر پژوهش‌های منتشر شده از سال 1983 تا 2017 در مجله بین المللي مدیریت پروژه (IJPM) دارد. Abstract Purpose: The current research aim…

کتاب Shortcuts to Success: Project Management in the Real World

uthor(s): Elizabeth Harrin 📇 BCS, Year: 2013 More than one-third of projects have a budget of over £1 million so knowing how to handle the finances is an essential part of a project manager’s repertoire. The initial budget is often just a sta…
,

کتاب Human Resource Management : Theory and Practice

Author(s): Bratton, John; Gold, Jeff 📇 Palgrave Macmillan, Year: 2012 This book is concerned with managing people, both individually and collectively, in the workplace. Emerging from the worst cyclical economic recession since 1945, human re…
,

کتاب Strategic project management : contemporary issues and strategies for developing economies

Author(s): Barclay, Corlane; Osei-Bryson, Kweku-Muata 📇 Publisher: CRC Press, Year: 2016 Abstract: It is hard to imagine an organization that is not engaged in some kind of project activity. Over the past decade, organizations have been tu…

Data Analytics in Project Management

Michael Bragen is an expert in the governance and management of people, processes, and technologies that support, leverage, and enhance innovation. His work focuses on the use of data and analytics supporting project and portfolio management,…
,

روش هاي آناليز تاخيرات در پروژه هاي ساخت

زمان پروژه اهميت ويژه اي براي كارفرما و پيمانكار دارد از اين رو آناليز تاخيرات زماني، براي دستيابي به تصميم درست در مورد محاسبه هزينه هاي تاخيرات براي طرف هاي درگير قرارداد ، اهيمت اساسي پيدا مي كند. در طي سال هاي متمادي ،1 روش هاي محاسبه تاخ…
,

مدلي براي پيشگيري از تاخيرات پروژه ها با رويكرد تصميم گيري پويا

يكي از متداولترين مسايل در مديريت پروژه مشكل تاخيرات پروژه ها است. تاخير در پـروژه هـا مـي توانـد ناشـي از عوامـل متعددي باشد كه بسياري از آنها را مي توان با مديريت مناسب كنترل كرد. يكي از مهمترين شاخص هاي موفقيت پروژه ها عملكرد زمانبندي آنها اس…
,

مقاله آموزشی بدست آوردن هزینه های واقعی پروژه به منظور کنترل هزینه با نگرشی سیستمی

دامنه ی عملکرد برخی از محدوده های دانش مدیریت پروژه (مدیریت زمان، مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت) مدیریت محدودیت های پروژه (زمان، هزینه و کیفیت) است و از طریق مدیریت محدودیت های پروژه بر اهداف آن تأثیر میگذارد، اما دامنه ی عملکرد برخی دیگر از مح…

?How to assess stakeholders’ influence in project management

How to assess stakeholders' influence in project management? A proposal based on the Analytic Network Process In this paper we present a methodology to measure stakeholders' influences within a project from the point of view of the Project…
,

Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland

Growth in the number of business activities that are deployed through projects results in increase in interest of all the issues related to project management. Management of a project team is significantly different from managing team of employees.…

Automated progress control using laser scanning technology

Assessing progress in construction activities is time consuming and requires the use of specialized personnel. Automated progress control could reduce the workforce, the cost, and the time used, reduce disagreements, and add to the overall efficiency…
,

100 قانون برای مدیران پروژه

در چند سال اخیر در ایران مدیران صنایع به مبحث مدیریت پروژه ها علاقه بیشتری نشان داده اند که اخیرا در دنیا از این مدیریت علاوه بر رشته های عمرانی و صنعتی در رشته های گوناگون دیگر مثل هوافضا، پزشکی و .... استفاده فراوانی شده است. به عنوان مثال در ر…
,

The Human Factor in Project Management

?Are You a Stick in the Mud, a Cog in the Wheel or Skids on Rails There are many factors to consider in the world of project management. One of the most important is the one that is often most overlooked. Why? Because to examine this factor…

طرح مديريت ادعاها در پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي)

پروژه عمراني طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي- به دليل آنكه تأمين مالي آنها از منابع دولت صورت مي گيرد و كارفرمـا نيـز به عنوان ركني با اختيارات مشخص تعريف شده است– از شرايط خاص برخوردار بوده و با طرح غير آن يا طرح هاي خصوصي بسيار تفاوت مي كند و شرايط آن در…
,

مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات

امروزه مديريت پروژه به عنوان رويکردي مفيد و مؤثر ميتواند مجموعه گستردهاي از مسائل و مشکلات سازماني را مخاطب قرار دهد. هدف از مديريت پروژه کاهش هزينه ها، تنظيم چرخه توليد و برقراري ارتباطي مناسب بين استراتژي سازمان و نحوه پياده سازي آن است. اين امر ب…
,

(کتاب فیدیک قرمز)FIDIC_Red_Book

In the Contract the following words and expressions shall have the meanings stated, except where the context requires otherwise “Accepted Contract Amount” means the amount accepted in the Letter of Acceptance for the execution of the Works in …
,

(کتاب فیدیک نقره ای)FIDIC Silver BOOK 2017

In the Contract the following words and expressions shall have the meanings stated, except where the context requires otherwise  “Advance Payment Guarantee” means the guarantee under Sub-Clause [Advance Payment Guarantee] “Base Date” means th…
,

(کتاب فیدیک زرد)FIDIC Yellow Book2017

In the Contract the following words and expressions shall have the meanings stated, except where the context requires otherwise “Accepted Contract Amount” means the amount accepted in the Letter of Acceptance for the execution of the Works in …
,

مدیریت فرایندها

انواع سامانه: فرعي: جزئي است كه بر خود نظارت داشته و ضمن انجام وظيفه خاص، براي رسيدن به هدف معيني مي كوشد .سامانه فرعي يكي از اجزاي تشكيل دهنده سامانه بزرگتري است بنام سامانه اصلي.سامانه مذكور در حين انجام دادن وظايف خود ، در جهت تحقق اهداف سام…
,

PROJECT MANAGEMENT LEADERSHIP

Project management and project leadership are two sides of the same coin. They areinter-linked, and need to be if a project is to be delivered on time, to budget and of the desired quality. Many project managers pay too much attention to managing…
, ,

Project Management Lessons Learned

Why is “Success” magazine so successful ?Is it because the articles are so skillfully written that the readers feel compelled to read the magazine cover to cover? Is it because the insights are so insightful that no reader can resist the art…

INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

- A PMIS is typically a computerdriven system to aid a project manager in the development of the project. - A PMIS can calculate schedules costs, expectations, and likely results. - The goal of a PMIS is to automate organize, and provide control…

Effective Project Management

I have really been excited about the journey I have taken over the previous six editions of Effective Project Management, and this 7th edition is no exception. With this edition I think I fi nally have arrived at a comprehensive and practical…
,

OPTIMIZING FINANCING COST USING A LINE-OFCREDIT AND A LONG-TERM LOAN

Contractors need financing throughout a project, mainly because the owner withholds retainage to make sure that the project is performed properly by the contractor, and the periodic payments made by the owner are usually delayed. Since financing…