آنچــه پــروژه را معنــا و حيات مى بخشــد، مديريت حاكم بر پروژه است. اساس مديريت پروژه، كنترل نظام يافتــه متغيرهاى زمان، هزينه، كميــت و كيفيت در تمامى فازهاىپروژه و دست يافتن به تركيبى بهينه از اين مؤلفه هاست. مدير پروژه بايدبا يارى كارشناســان برجسته اى كه در قالب يك سيســتم بر روى پروژهكار مى كننــد، روابــط موجود بيفعاليت هاى مختلــف فازهاي پروژه را كشــف كند و بــا در نظر گرفتن تمام محدوديت ها و ملزومات (فنى،اقتصادى، انسانى، سياسى و…)، براياجــراي آن پروژه، برنامــه اى جامع تنظيــم نمايد…

مقاله حاضر در سال 89 به کوشش عبداله اسماعيلي به نگارش در آمده و منتشر گردیده است.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *