به استناد ماده (23 )قانون برنامه و بودجه و ماده(6)آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني-مصــوب ســال 1352 و در چــارچوب نظــام فنــي و اجرايــي كشــور (موضــوع تصــويبنامه شــماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/ 4 /1385 هيأت محترم وزيـران)، همچنـين جـزء(3)بنـد «ت» مـاده (3)آئيننامه خريد خدمات مشاوره (موضـوع تصـويبنامه شـماره 193542/ت42986ك مـورخ /1 10/1388 كميسيون اصل 138 قانون اساسي) موضوع بند «ه» ماده (29)قانون برگزاري مناقصات، به پيوسـت «شرح خدمات همسان مديريت طرح» از نوع گروه سوم ابلاغ ميشود.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *