موفقیت هر پروژهاي عمیقاً به اسنادي بستگی دارد که در آن تهیه میشوند. اسناد، مهمترین دستاوردها در فرایند مدیریت پروژه هستند.
بنابراین تهیه صحیح آنها از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
در همه کتابهاي مدیریت پروژه اشارهاي به اسناد پروژهها شده است و اکثر آنها اسناد عمدهاي که در یک پروژه تولید میشوند را لیست
کردهاند، با این وجود در کمتر کتابی به مثالهاي مفصل در مورد اسناد و نحوه تولید آنها پرداخته شده و هنوز روش استانداردي را که براي
تهیه اسناد، بهعنوان الگو در پروژههاي دیگر قابل استفاده باشد منتشر نشده است.
تا زمانی که دستاوردهاي ملموس در پروژه تهیه شود تنها دستاوردهاي پروژه، اسناد بدست آمده از آن میباشد. در حقیقت اسناد مهمترین
مایلستونهاي پروژه در فازهاي آغازین و برنامهریزي میباشد.
مستندات، پروژه را به حرکت درآورده، آن را سازماندهی نموده و ارتباطات میان تیم پروژه و ذينفعان را برقرار میکند. اگر یکی از اعضاي
تیم، پروژه را ترك نماید، فرد جایگزین از طریق مطالعه مستندات قادر به ادامه کار او خواهد بود.
استفاده از الگوهاي استاندارد و یکنواخت در مستندسازي پروژهها میتواند توانمندي سازمان و پروژه را در تدوین و نگهداري دانش و
تجربیات حاصل از انجام آن براي اجراي پروژه هاي مشابه افزایش دهد.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *