نوشته‌ها

برنامه ریزی و کنترل پروژه

آﻣﻮزشﻧﺮ ماﻓﺰارﻫﺎيﻣﺮﺗﺒﻂ: (MSP) -ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖﭘﺮوﺟﮑﺖ (Primavera) -ﻧﺮم اﻓﺰارﭘﺮﯾﻤﺎورا ﻣﻨﺎﺑﻊدرﺳﯽ: • Project Management Body of Knowledge Guide 2008, (PMBOK), PMI The Project Management Institute (www.pmi.org) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖوﮐﻨﺘﺮلﭘﺮوژهﺑﻪروشﮔﺎم…

کتاب مدیریت پروژه، راهکاری های سازمانی برای برنامه ریزی، مدیریت زمان و کنترل، ویرایش دهم

مدیریت پروژه از یک فلسفه مدیریتی محدود به چند حوزه کاربردی ایجاد شده است. یک دانش مفید در مدیریت پروژه سازمانی که بر هر واحد اجرایی در شرکت تأثیر می گذارد. امروزه مدیریت پروژه به جای صرفاً یک فرآیند مدیریتی، به یک فرایند تجاری تبدیل شده است …
,

درباره مدیریت دانش در مدیریت پروژه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربرد…

روش های کنترل هزینه پروژه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربر…

Downloads

برنامه ریزی و کنترل پروژه

آﻣﻮزشﻧﺮ ماﻓﺰارﻫﺎيﻣﺮﺗﺒﻂ: (MSP) -ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖﭘﺮوﺟﮑﺖ (Primavera) -ﻧﺮم اﻓﺰارﭘﺮﯾﻤﺎورا ﻣﻨﺎﺑﻊدرﺳﯽ: • Project Management Body of Knowledge Guide 2008, (PMBOK), PMI The Project Management Institute (www.pmi.org) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖوﮐﻨﺘﺮلﭘﺮوژهﺑﻪروشﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم،دﮐﺘﺮﻣﺠﯿﺪﺳﺒﺰهﭘﺮور،اﻧﺘﺸﺎراتﺗﺮﻣﻪ • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖوﮐﻨﺘﺮلﭘﺮوژه،دﮐﺘﺮﻋﻠﯽﺣﺎجﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪي،اﻧﺘﺸﺎراتارﮐﺎنداﻧﺶ