نوشته‌ها

ISO 21500: 2012 راهنمایی برای مدیریت پروژه: ترجمه کامل متن استاندارد (به همراه متن اصلی)

عنوان کتاب : ISO 21500: 2012 راهنمایی برای مدیریت پروژه: ترجمه کامل متن استاندارد (به همراه متن اصلی) مؤلف : سازمان جهانی ISO مترجم:مختار حسینی ناشر : سیدمختار حسینی سال نشر : 1392 توضیح کتاب: مقدمه :این استاندارد بین المللی راهنمای عمومی م…