نوشته‌ها

۱۰۱ مسئله مدیریت پروژه و راهکارهای آن‌ها: توصیه‌هایی کاربردی برای برخورد با چالش‌های واقعی در پروژه‌ها

عنوان کتاب :۱۰۱ مسئله مدیریت پروژه و راهکارهای آن‌ها: توصیه‌هایی کاربردی برای برخورد با چالش‌های واقعی در پروژه‌ها مؤلف :تام کندریک مترجمان:واحد عبدالهیان و یحیی توکلی و محسن مرادی ناشر :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی سال نشر :1392 توضیح کتاب: برخی از مسائل …