نوشته‌ها

,

کتاب مدیریت دانش در سازمان با تاکید بر انتقال دانش (مبانی علمی- کاربردی و الگوی اجرایی)

عنوان کتاب : مدیریت دانش در سازمان با تاکید بر انتقال دانش (مبانی علمی- کاربردی و الگوی اجرایی) مؤلف : عمران رمضانی، سید احمد طباطبایی ناشر : جهاد دانشگاهی، واحد تهران سال نشر : 1390   توضیح کتاب: موضوع کتاب حاضر، شرح ساز و کار مد…