نوشته‌ها

,

فیلم پروژه اتوبان بین چین و پاکستان

اتوبان بین چین وپاکستان اتوبانی که ۸۸۰ کیلومترطول باهزینه ای بالغ بر ۶۵ ملیارد دلار ودرمدت ۳۶ ماه انجام شد. اماقسمت مهم وخطرناک آن تقریبا ۲۴ کیلومتراست که ازدریاچه عطاآباد پاکستان می گذرد که بهتراست ببینید. این اتوبان ترکستان شرقی چین ر…