نوشته‌ها

,

چالش ها، راهکارها و دستاوردهای پیاده سازی مهندسی ارزش در گروه مپنا

گروه مپنا به عنوان بزرگترین شرکت ایرانی در زمینه تولید محصولات، اجرا و سرمایه گذاری پروژه های نیروگاهی و همچنین حوزه نفت و گاز و حملونقل ریلی کشور، مدیریت زمان، کیفیت و هزینه را به منظور حفظ مزیت رقابتی خود مدنظر قرار داده است. بدین منظور، کاربرد…