نوشته‌ها

دکتر امیرحسین خامنه، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره های ششم و هفتم (1399-1394)

آقای دکتر امیرحسین خامنه دارای مدرک فوق دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post DBA) و نیز دکترای مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس می باشند. کتاب مبنای تعالی پروژه (PEB) برای دستیابی به تعالی در پروژه ها و طرح ها تالیف ایشان می باشد.  همچنی…

مهندس نوشاد احمدی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره پنجم (1394-1392)

آقای مهندس نوشاد احمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد IT استراتژیک تجاری از دانشگاه پورتسموث  انگلستان می باشند. ایشان در حال حاضر مديرعامل شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران می باشند. ایشان عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، عضو کمیته …

مهندس علی امام ، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره های ششم، هفتم و هشتم (1400-1394)

آقای مهندس علی امام دارای مدرک كارشناسي ارشد عمران گرایش سازه‌هاي هيدروليكي از دانشكده فني دانشگاه تهران می باشند. ایشان در حال حاضر مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) می باشند. از سوابق مدیریتی ایشان میت…

دکتر احد نظری، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره های اول، سوم، پنجم و ششم (1386-1384، 1390-1388 و 1396-1392)

آقای دکتر احد نظری دارای مدرک دكتري مديريت پروژه از دانشگاه منچستر انگلستان می باشند. ایشان در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و دانشیار  پایه  ۲۷  مديريت پروژه و ساخت می باشند. برخی از تالیفات و انتشارات ایشان عبارتند از: -       …

مهندس محمد حسین صیقلی،عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره های پنجم و ششم (1392-1396)

آقای مهندس محمد حسین صیقلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه – MBA  می باشند. ایشان در حال حاضر قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت و سرمایه گستر فراب می باشند. برخی از فعالیت های ایشان عبارتند از : عضو هیات مديره، عضو كمیته اجرايی و خزانه دا…

مهندس داود کشاورز کیوانی، عضو انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره هفتم (1396-1398)

آقای داود کشاورز کیوانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – EMBA  (گرایش استراتژیک)می باشند. ایشان در حال حاضر رئیس برنامه ریزی پروژه و هماهنگ کننده در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی می باشند. . برخی از مدارک ایشان عبارتند از : مدرک …

مهندس بهزاد آدرم ، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره های اول و دوم (1388-1384)

آقای مهندس بهزاد آدرم دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه فنی تبریز می باشند. ایشان در حال حاضر مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه و ساخت و ساز ADROM می باشند. مهارت های اصلی ایشان در زمینه های مدیریت قرارداد ، مدیریت ساخت و ساز و برنامه ریز…

دکتر مجید فراهانی ،عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره های دوم و سوم(1390 -1386)

آقای دکتر مجید فراهانی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت عالی کسب و کار DBA از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو شورای اسلامی شهر تهران می باشند.  تاکنون توسط ایشان چندین کتاب تألیف و ت…

دکتر سیامک نوری، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره چهارم (1392 -1390)

آقای دکتر سیامک نوری دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو گروه مدیریت بهره وری و پروژه دانشکده مهندسی صنایع و رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند.  تاکنون از ایشان چندین …

دکتر مهران سپهری ، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در دوره های اول،سوم و چهارم (1386 -1384) و (1392 -1388)

آقای دکتر مهران سپهری دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه استنفورد مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف می باشند. سوابق کاری ایشان به صورت زیر می باشد: عضو هیئت علمی و …

Downloads

رزومه دکتر امیرحسین خامنه

آقای دکتر امیرحسین خامنه دارای مدرک فوق دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post DBA) از دانشگاه تربیت مدرس می باشند. کتاب مبنای تعالی پروژه (PEB) برای دستیابی به تعالی در پروژه ها و طرح ها تالیف ایشان می باشد.…

فرم خلاصه اطلاعات امیر حسین خامنه

آقای دکتر امیرحسین خامنه دارای مدرک فوق دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post DBA) از دانشگاه تربیت مدرس می باشند. کتاب مبنای تعالی پروژه (PEB) برای دستیابی به تعالی در پروژه ها و طرح ها تالیف ایشان می باشد.…

رزومه مهندس نوشاد احمدی

آقای مهندس نوشاد احمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد IT استراتژیک تجاری از دانشگاه پورتسموث  انگلستان می باشند. ایشان در حال حاضر مديرعامل شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران می باشند.…

فرم خلاصه اطلاعات نوشاد احمدی

آقای مهندس نوشاد احمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد IT استراتژیک تجاری از دانشگاه پورتسموث  انگلستان می باشند. ایشان در حال حاضر مديرعامل شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران می باشند.…

رزومه مهندس علی امام

آقای مهندس علی امام دارای مدرک كارشناسي ارشد عمران گرایش سازه‌هاي هيدروليكي از دانشكده فني دانشگاه تهران می باشند. ایشان در حال حاضر مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) می باشند.…

فرم خلاصه اطلاعات مهندس علی امام

آقای مهندس علی امام دارای مدرک كارشناسي ارشد عمران گرایش سازه‌هاي هيدروليكي از دانشكده فني دانشگاه تهران می باشند. ایشان در حال حاضر مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) می باشند.…

رزومه دکتر احد نظری

آقای دکتر احد نظری دارای مدرک دكتري مديريت پروژه از دانشگاه منچستر انگلستان می باشند. ایشان در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و دانشیار  پایه  ۲۷  مديريت پروژه و ساخت می باشند. مهارت های اصلی ایشان در زمینه های مدیریت قرارداد ، مدیریت س…

فرم خلاصه اطلاعات دکتر احد نظری

آقای دکتر احد نظری دارای مدرک دكتري مديريت پروژه از دانشگاه منچستر انگلستان می باشند. ایشان در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و دانشیار  پایه  ۲۷  مديريت پروژه و ساخت می باشند. مهارت های اصلی ایشان در زمینه های مدیریت قرارداد ، مدیریت س…

رزومه مهندس محمد حسین صیقلی

آقای مهندس محمد حسین صیقلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه – MBA  می باشند. ایشان در حال حاضر قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت و سرمایه گستر فراب می باشند.…

فرم خلاصه اطلاعات محمد حسین صیقلی

آقای مهندس محمد حسین صیقلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه – MBA  می باشند. ایشان در حال حاضر قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت و سرمایه گستر فراب می باشند.…

رزومه آقای داود کشاورز کیوانی

آقای داود کشاورز کیوانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – EMBA  (گرایش استراتژیک)می باشند. ایشان در حال حاضر رئیس برنامه ریزی پروژه و هماهنگ کننده در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی می باشند.…

فرم خلاصه اطلاعات آقای داود کشاورز کیوانی

آقای داود کشاورز کیوانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – EMBA  (گرایش استراتژیک)می باشند. ایشان در حال حاضر رئیس برنامه ریزی پروژه و هماهنگ کننده در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی می باشند.…

رزومه مهندس بهزاد آدرم

آقای مهندس بهزاد آدرم دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه فنی تبریز می باشند. ایشان در حال حاضر مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه و ساخت و ساز ADROM می باشند. مهارت های اصلی ایشان در زمینه های مدیریت قرارداد ، مدیریت ساخت و ساز و برنامه ریز…

رزومه دکتر مجید فراهانی

آقای دکتر مجید فراهانی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت عالی کسب و کار DBA از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو شورای اسلامی شهر تهران می باشند.…

فرم خلاصه اطلاعات دکتر مجید فراهانی

آقای دکتر مجید فراهانی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت عالی کسب و کار DBA از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو شورای اسلامی شهر تهران می باشند.…

رزومه دکتر سیامک نوری

آقای دکتر سیامک نوری دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو گروه مدیریت بهره وری و پروژه دانشکده مهندسی صنایع و رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند.…

فرم خلاصه اطلاعات دکتر سیامک نوری

آقای دکتر سیامک نوری دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو گروه مدیریت بهره وری و پروژه دانشکده مهندسی صنایع و رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند.…

رزومه دکتر مهران سپهری

آقای دکتر مهران سپهری دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه استنفورد مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف می باشند.…

فرم خلاصه اطلاعات دکتر مهران سپهری

آقای دکتر مهران سپهری دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه استنفورد مي باشند. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف می باشند.…