نوشته‌ها

تاثیر اثرات یادگیری با نرخ های متفاوت بر روی هزینه پروژه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی)

اثرات یادگیری در زمانبندی پروژه علمی است که باعث می شود زمان انجام کار کمتر شود. امروزه اثرات یادگیری در حوزه های مختلف پروژه مانند زمانبندی، هزینه، منابع، عملکرد و بهره وری در ساخت و همچنین در صنعت و کارخانه ها نیز استفاده شده است. مسئله ای که در این پژوه…