نوشته‌ها

توسعه مدل ریسکی برآورد هزینه پروژه های سرمایه ای به روش برآورد فاکتوری

در این مقاله سعی بر آن شده  ابتدا مروری مختصر بر روی برآورد هزینه، کلاس های آن و برخی از روش های مورد استفاده آنها گردد، پس از مختصر مطالب در خصوص برآورد هزینه به تشریح مدلی می پردازد که هدف از توسعه آن محاسبه Contingency یا هزینه رخدادهای احتمال…

Downloads

توسعه مدل ریسکی برآورد هزینه پروژه های سرمایه ای به روش برآورد فاکتوری

مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه 1397 می باشد که توسط آقای مهندس علیرضا انتصاری و سرکار خانم شروین کریمیانپور ارائه گردیده است.