نوشته‌ها

ارائه چارچوب برآورد هزينه فعاليت های دريايی از طريق شبيه سازی رايانه ای

مديريت هزينه ها، شامل فرآيند پيش بيني، برنامه ريزي و کنترل بودجه به عنوان يکي از چالش برانگيزترين وظايف در مديريت کسب و کار و مديريت پروژه هاست. يکي از مهمترين ارکان مديريت هزينه ها، برآورد هزينه هاست که به عنوان مبناي قدرتمندي جهت تصميم گيري هاي مدي…

SAFETY LEADING INDICATORS FOR CONSTRUCTION SITES: A MACHINE LEARNING APPROACH

 industry is one of the most dangerous industries in many countries. To improve the situation, senior managers overseeing portfolios of construction projects need to understand the safety risk levels of their projects so that interventions …

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF IRANIAN CONSTRUCTION LABOR PRODUCTIVITY

Construction projects labor costs consist 30 to 50% of overall project costs. Hence,numerous studies have been done on the labor productivity issue. Besides, use of statistical analysis in order to identify critical features in construction…

نقش حاکمیت پروژه در عملکرد پروژه های ملی – مذهبی کشور (مطالعه موردی- پروژه احداث مصلی)

ناکامی در دستیابی به اهداف زمانی، هزینه ای و کیفی تعریف شده برای بسیاری از پروژه ها در سال های اخیر سبب گردید تا محققان در ریشه یابی دلایل ناکامی به راهکارها و رویکردهای متفاوتی برای مدیریت این گونه پروژه ها دست یابند. یکی از تأثیرگذارترین راهکارها…
,

Implementation of artificial intelligence into risk management decision-making processes in construction projects

Risk management is nowadays a standard methodology that can be implemented in any construction project; nevertheless, the analysis of risks is in the majority of the cases performed only qualitatively. In addition, formal quantitative methods…

مجله کنفرانس انجمن آموزش و پرورش (AUBEA)

کنفرانس انجمن آموزش و پرورش (AUBEA) چهل و سومین دانشگاه های استرالیایی 6 - 8 نوامبر 2019 ، Noosa QLD ، استرالیا در این مجله که در سال 2019 چاپ شده است مقالات بسیاری مفیدی یافت میشود که در اختیاز شما عزیزان قرار گرفته است. …

ارائه یک الگوی کمی جهت شناسایی مسیر بحرانی بر مبنای معیارهای زمان وهزینه (مطالعه موردی)

امروزه برای موفقیت پروژه، مدیران پروژه باید بتوانند عدم قطعیت های پروژه را شناسایی و ارزیابی و آن ها را کنترل نمایند. روش مسیر بحرانی که در سال 1960 توسعه یافت،یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها است.اما ازآنجایی که…

موانع حاکمیت خوب پروژه های پورتفولیو در سازمان های متولی زیرساختهای راه کشور

نقش کلیدی طرح های زیر ساخت دولتی در ارتقای رشد ناخالص ملی و نیل به توسعه یافتگی و همچنین حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز این دست پروژه ها، اهمیت اجرای کارا و اثربخش آنها را | دو چندان ساخته است. مدیریت موفق این پروژه ها و خلق ارزش مطلوب از آ…

استفاده از زمانبندی کسب شده همراه با تکنیکهای نمو هموار برای پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه در پروژه های مهندسی خرید ساخت (EPC )

تصمیم گیری در مورد آینده از جمله وظایف مهمی است که بر عهده مدیران پروژه است تخمین دقیق زمان و هزینه پایانی پروژه در حین انجام پروژه این تصمیم را برای مدیران ساده تر خواهد کرد. پروژه های EPC مبحث مهمی از انجام پروژه در کشور است که بخش اعظم بودج…

استفاده از مدل سازی کاربردی ساختمان در کاهش دعاوی پروژه های عمرانی

از جمله مهمترین مشکلات پروژه های عمرانی دعاوی ایجاد شده در آنها می باشد. وجود این دعاوی در پروژه ها سبب افزایش زمان و هزینه خواهد بود. مدل سازی اطلاعات ساختمان از مهمترین و جدیدترین رویکردهای مطرح شده در پروژه های عمرانی در سال های اخیر است…

The adoption of project management methodologies and tools by NGDOs: Amixed methods perspective

Several studies in the area of project management have concluded that development projects implemented by nongovernmental organizations (NGOs) have specific features associated with the diversity of stakeholders, the scarcity of resources, and…

Sensor-based safety management

The construction industry has one of the most hazardous working environments worldwide, which accounts for about 1 in every 5 occupational fatalities. The high rates of workplace injuries, illnesses and fatalities cause irreversible harm to…

How do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies?

Due to the increasing complexity and flexibility of business activities, project-based organizations have become common. In such organizations, project management competencies, which refer to a collection of knowledge, personal attitudes, skills,…

ارائه مدلی مفهومی جهت تدوین استراتژی پروژه (مطالعه موردی تدوین استراتژی و راهکارهای عملی برای پروژه ساخت پالایشگاه گاز در پارس جنوبی)

استراتژی پروژه ابزاری نوین جهت ارتقا اثربخشی مدیریت در پروژه های معاصر میباشد و استفاده از این ابزار در بخش برنامه ریزی پروژهها می تواند موجب بهبود عملکرد مدیران پروژه ها در راستای دستیابی و تأمین اهداف ذینفعان کلیدی گردد. هدف از این تحقیق ارائه مد…

عوامل حیاتی موفقیت در قراردادهای طرح و ساخت(مطالعه موردی: پروژه های شهری کرج)

صنعت ساخت شبکه پیچیده ای از روابط میان تأمین کنندگان دانش، مصالح و خدمات می باشد. در این جریان ایجاد ارتباطات مناسب جهت شناخت توانمندیهای موجود برای انتخاب بهترین ایده، مناسب ترین مصالح و بهترین روش اجرا و یکپارچه سازی توان اجزای موثر در پروژه ضروری…

Value creation through project risk management

Risk management is a common and widely adopted project practice. Practitioners use risk management based on a common assumption that risk management adds value to projects. Yet, in the complex and ambiguous environment of a project, value is…

On-demand monitoring of construction projects through a game-like hybrid application of BIM and machine learning

While unavoidable, inspections, progress monitoring, and comparing as-planned with as-built conditions in construction projects do not readily add tangible intrinsic value to the end-users. In large-scale construction projects, the process of…

Safety leading indicators for construction sites: A machine learning approach

The construction industry is one of the most dangerous industries in many countries. To improve the situation, senior managers overseeing portfolios of construction projects need to understand the safety risk levels of their projects so that…

عوامل بروز ادعا در پروژه های طرح و ساخت و راهکارهای کاهش آنها(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی- زیرسطحی تهران)

در اکثر پروژه ها با سیستم های مختلف اجرایی، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مختلف وجود دارد که این امر در نهایت به از بین رفتن سرمایه های ملی می انجامد. از طرفی نیاز به بهره برداری سریع تر از پروژه ها و بکارگیری دانش و تجربه اجرایی پیمانکار…

گذشته، حال و آینده دانش مدیریت پروژه با تکیه بر تحلیل محتوای بروندادهای علمی

 مطالعه ادبیات هر حوزه دانشی که در قالب زبان علمی آن حوزه متجلی می شود، ابزاری مناسب برای آگاهی از وضعیت آن دانش و شناسایی نقاط ضعف و در نهایت ارائه راهکارهای بهبود است. دانش مدیریت پروژه نیز به عنوان یک رشته دانشگاهی و حوزه تحقیقاتی در حال گست…
,

حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور: مطالعه ای مبتنی بر فراترکیب

پتانسیل قابل توجه برای بهبود فرایندهای دانش و یادگیری در سازمان های پروژه محور از یک سو، و محدودیت های خاص این ساختارها از سوی دیگر، آنها را به یکی از الگوهای ساختاری چالش برانگیز در حوزه حکمرانی دانش تبدیل نموده است. اما این چالش ها کمتر در رویه ه…

شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان

پروژه های ساختمانی در حال پیچیده تر شدن هستند، همچنین تغییرات در پروژه های ساختمانی در اکثر پروژه ها اجتناب ناپذیر است، تغییرات در هر مرحله از پروژه به وجود می آیند و اثرات قابل توجهی دارند. از این رو شرکتهای ساخت و ساز تمایل زیادی به استفاده…

Exploratory Factor Analysis of Iranian Construction Labor Productivity

Construction projects labor costs consist 30 to 50% of overall project costs. Hence,numerous studies have been done on the labor productivity issue. Besides, use of statistical analysis in order to identify critical features in construction…
,

ارائه الگویی براي مدیریت سبد پروژه برمبناي تحليل ارزش كسب شده از پروژه ها

هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی جهت مدیریت سبد پروژه با بکارگیری تکنیک ارزش کسب شده وتحلیل عملکرد پروژه ها بوسیله شاخص های زمانی/هزینه ای و همچنین تطابق با استراتژی سازمان می باشد. با توجه به این هدف، پژوهش حاضر با ارائه چارچوبی نحوه تلفیق مدیری…
,

تصمیم گیری در مورد توقف يک پروژه با نتايج ناموفق عملکردی

هدف از کنترل پروژه، نظارت بر پیشرفت پروژه در طول اجرای پروژه برای شناسایی مشکلات بالقوه و اتخاذ اقدامات اصلاحی در صورت لزوم است. حدود کنترل ابزاری برای ارزیابی این مساله هستند که آیا پیشرفت پروژه قابل قبول است یا خیر؟ از یک سو ادامه دادن پرو…
,

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمان ها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر می کنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدل هاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طرا…

نقش حاکمیت پروژه در عملکرد پروژه های ملی – مذهبی کشور (مطالعه موردی- پروژه احداث مصلی)

ناکامی در دستیابی به اهداف زمانی، هزینه ای و کیفی تعریف شده برای بسیاری از پروژه ها در سال های اخیر سبب گردید تا محققان در ریشه یابی دلایل ناکامی به راهکارها و رویکردهای متفاوتی برای مدیریت این گونه پروژه ها دست یابند. یکی از تأثیرگذارترین راهکارها…

Downloads

Implementation of artificial intelligence into risk management decision-making processes in construction projects

Risk management is nowadays a standard methodology that can be implemented in any construction project; nevertheless, the analysis of risks is in the majority of the cases performed only qualitatively. In addition, formal quantitative methods are needed to provide more certainty for project costs and delays in the delivery process. Risk management is the application of the risk management process which consists in: Risk identification - Risk analysis - Risk evaluation & response - Risk verification & monitoring - Risk planning & controlling The state of the art of Risk management in the praxis is described. It is a present challenge implementing the process in construction industry. It is a future challenge to integrate Risk management in every process of a company means “operational”, “economical”, and “strategical”. This Enterprise Risk Management (ERM) will be a need in the future management processes. Key aspects for implementing formally such systems with the private firms or with government agencies are discussed. Successful Risk management needs effective tools. From the sub processes of Risk management, Risk analysis is the most important for performing an effective quantitative assessment. This paper presents a methodology of how to perform a quantitative risk analysis in order to develop a formal risk management, while joining Artificial Neuronal Networks with the execution of Monte Carlo Simulation. Artificial Neuronal Networks (ANNs) is one of the new methods from the artificial intelligence field that have emerged and found its applicability in risk analysis. They allow predicting values from de-fined data banks. Monte Carlo is applicable simulating risks, and the initial values are defined by ANNs. Consequently the combination of both methods is a strong engineering tool for the Risk analysis process. The paper demonstrates its applicability in construction projects together with the use data from the praxis. امروزه مدیریت ریسک یک روش استاندارد است که می تواند در هر پروژه ساختمانی اجرا شود. با این حال ، تجزیه و تحلیل خطرات در اکثر موارد فقط به صورت کیفی انجام می شود. علاوه بر این ، روش های کمی رسمی برای اطمینان بیشتر در هزینه های پروژه و تأخیر در روند تحویل مورد نیاز است. مدیریت ریسک کاربرد فرآیند مدیریت ریسک است که شامل موارد زیر است: شناسایی ریسک - تجزیه و تحلیل ریسک - ارزیابی و پاسخ ریسک - تأیید و کنترل ریسک - برنامه ریزی و کنترل ریسک وضعیت هنر مدیریت ریسک در عمل شرح داده شده است. این یک چالش کنونی است که فرآیند را در صنعت ساختمان اجرا می کند. ادغام مدیریت ریسک در هر فرآیند شرکت به معنای "عملیاتی" ، "اقتصادی" و "استراتژیک" یک چالش آینده است. این مدیریت ریسک سازمانی (ERM) در فرآیندهای مدیریت آینده یک نیاز خواهد بود. جنبه های اصلی برای اجرای رسمی چنین سیستم هایی با شرکت های خصوصی یا سازمان های دولتی مورد بحث قرار گرفته است. مدیریت موفقیت آمیز ریسک به ابزارهای موثری نیاز دارد. از زیر فرایندهای مدیریت ریسک ، تجزیه و تحلیل ریسک مهمترین مورد برای انجام یک ارزیابی کمی موثر است. در این مقاله ضمن پیوستن به شبکه های عصبی مصنوعی با اجرای شبیه سازی مونت کارلو ، روش انجام چگونگی انجام تجزیه و تحلیل ریسک کمی به منظور توسعه مدیریت رسمی ریسک ارائه شده است. شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) یکی از روش های جدید در زمینه هوش مصنوعی است که ظهور کرده و کاربرد آن را در تجزیه و تحلیل ریسک پیدا کرده است. آنها امکان پیش بینی مقادیر را از بانک های داده جریمه نشده فراهم می کنند. مونت کارلو برای شبیه سازی خطرات قابل اجرا است و مقادیر اولیه توسط شبکه های عصبی ملی تعریف می شوند. در نتیجه ترکیب هر دو روش یک ابزار مهندسی قوی برای فرایند تجزیه و تحلیل ریسک است. این مقاله کاربرد آن در پروژه های ساختمانی همراه با استفاده از داده های عملی را نشان می دهد.

مجله کنفرانس انجمن آموزش و پرورش (AUBEA)

کنفرانس انجمن آموزش و پرورش (AUBEA) چهل و سومین دانشگاه های استرالیایی 6 - 8 نوامبر 2019 ، Noosa QLD ، استرالیا در این مجله که در سال 2019 چاپ شده است مقالات بسیاری مفیدی یافت میشود که در اختیاز شما عزیزان قرار گرفته است.