نوشته‌ها

معرفی کتاب مهندسی و مدیریت ساخت تحلیل و بررسی مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی

موضوع(ها): طرح‌های عمرانی - ایران - مدیریت ریسک طرح‌های عمرانی - ایران - مدیریت مدیریت طرح‌ها - ایران پدیدآور(ان): نويسنده:مظفر کماندار ويراستار:مهدیه مخبری ناشر (ان): دیباگران ‌تهران   تاریخ نشر:۹۹/۰۵/۲۹ قیمت :۵۰۰۰۰۰ ریال…

معرفی کتاب مهندسی مدیریت، کنترل و تاخیر پروژه

موضوع(ها): مدیریت مدیریت - جنبه‌های روان‌شناسی پدیدآور(ان): نويسنده:حمیدرضا داورزنی نويسنده:سیدمجتبی علوی‌مقدم ناشر (ان): کتاب کامیاب   تاریخ نشر:۹۵/۱۲/۰۱ قیمت :۱۲۰۰۰۰ ریال   معرفی مختصر كتاب مديريت در ضمير …

معرفی کتاب مهندسی مدیریت ساخت: تحلیل و شرح مدیریت ایمنی در کارگاه پروژه‌های عمرانی

موضوع(ها): کارگاه‌های ساختمانی - مقررات ایمنی کارگاه‌های ساختمانی - پیش‌بینی‌های ایمنی ساختمان‌سازی - صنعت و تجارت - پیش‌بینی‌های ایمنی ایمنی صنعتی پدیدآور(ان): نويسنده:مظفر کماندار ناشر (ان): دیباگران ‌تهران   تاریخ نشر…

معرفی کتاب مهندسی – مدیریت مالی و کنترل هزینه‌ها (شرکت – پروژه)

موضوع(ها): مهندسی مالی امور مالی - طرح‌ها شرکت‌ها - امور مالی پدیدآور(ان): نويسنده:عباس شیخ‌ابومسعودی ناشر (ان): جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان   تاریخ نشر:۹۸/۰۶/۲۷ قیمت :۳۵۰۰۰۰ ریال    …

معرفی کتاب مهندسی و مدیریت ساخت، شناخت، تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات (پروژه‌های عمرانی بر اساس شرایط عمومی پیمان)

موضوع(ها): برون‌سپاری - ایران برون‌سپاری - قوانین و مقررات - ایران پدیدآور(ان): نويسنده:مظفر کماندار ناشر (ان): دیباگران ‌تهران   تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۲۳ قیمت :۲۵۰۰۰۰ ریال   معرفی مختصر كتاب در اين کتاب به‌صورت اختصاصي و با تأکيد بر …

معرفی کتاب نقش ارتباطات در افزایش کارایی مدیریت پروژه

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها - ایران - نمونه‌پژوهی ارتباط در مدیریت کارمندان - ایران - نمونه‌پژوهی سد و سدسازی - ایران - نمونه‌پژوهی پدیدآور(ان): نويسنده:صفاءالدین هلاکوئی ناشر (ان): راه دکتری سنجش و دانش   تاریخ نشر:۹۸/۰۸/۲۱ قیمت :۲۰۰۰۰۰ ریال   معرفی مختصر كتاب…

معرفی کتاب نرم‌افزارهای مدیریت پروژه PRIMAVERA و MSP

موضوع (ها): نرم افزار پریماورا برای برنامه های کاربردی (پی 6) پروجکت مایکروسافت طرح های مدیریتی - نرمافزار زمانبندی تولید - نرمافزار پدیدآور (آن): نويسنده: بهنام کريمي نويسنده: امیرمحمد گل‌محمدی نويسنده: ملیکا پاشایی‌نژاد ناشر (ان): نوآوران دا…

معرفی کتاب نکات کاربردی مدیریت پروژه

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها پدیدآور(ان): نويسنده:علی قربانی ويراستار:امین قربانی ويراستار:مریم قربانی ويراستار:فاطمه شوکتی‌گورابی ناشر (ان): دانش‌پذیر    تاریخ نشر:۹۷/۰۳/۲۳  قیمت :۱۲۰۰۰۰ ریال…

معرفی کتاب کارآفرینی و مدیریت پروژه

موضوع(ها): کارآفرینی مدیریت طرح‌ها پدیدآور(ان): نويسنده:سعید عبدل‌زاده نويسنده:فرنو فائق ناشر (ان): دریای سخن   تاریخ نشر:۹۸/۰۵/۱۹ قیمت :۱۴۰۰۰۰ ریال…

کتاب هوش مصنوعی و کاربرد آن در مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها هوش مصنوعی پدیدآور(ان): نويسنده:میثم بیات ناشر (ان): موسسه آموزشی تالیفی ارشدان   تاریخ نشر:۹۸/۰۸/۲۷ قیمت :۲۹۰۰۰۰ ریال    …

معرفی کتاب کامیابی در مدیریت پروژه با بکارگیری تیم‌های مجازی

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها گروه‌های کار مجازی پدیدآور(ان): نويسنده:پرویز راد نويسنده:گینجر لوین مترجم:سیدمهدی سیداصفهانی مترجم:سیدحسین سیداصفهانی مترجم:بهروز خورشیدوند ناشر (ان): آریا نقش   تاریخ نشر:۹۷/۰۱/۲۹ قیمت :۱۷۰۰۰۰ ریال …

معرفی کتاب کاربرد نظریه بازی‌ها در مدیریت پروژه (استفاده از نظریه بازیها برای تدوین استراتژی)

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها - الگوهای ریاضی نظریه بازی‌ها پیمانکاران پدیدآور(ان): نويسنده:اشکان حافظ‌الکتب مترجم:الهه حسین‌پور ناشر (ان): اندیشه زرین   تاریخ نشر:۹۶/۰۶/۰۸ قیمت :۱۴۰۰۰۰ ریال…
,

کتاب کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

موضوع(ها): بازرگانی - برنامه‌های کامپیوتری - دستنامه‌ها اکسل مایکروسافت (فایل کامپیوتر) - دستنامه‌ها صفحه گسترده الکترونیکی - دستنامه‌ها پدیدآور(ان): نويسنده:کیم هلدمن نويسنده:ویلیام هلدمن مترجم:غزاله کاظمی‌نژاد ناشر (ان): آدینه    تاریخ نشر:۹۷/۱۱/۲۸  قیمت :۳۵۰۰۰۰ ریال…

معرفی کتاب کاربرد اثربخش استانداردهای مدیریتی در سازمان‌های پروژه‌محور

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها پدیدآور(ان): نويسنده:فرهاد سعیدی نويسنده:احسان‌اله اشتهاردیان ناشر (ان): مدیر   تاریخ نشر:۹۷/۱۲/۰۶ قیمت :۴۸۰۰۰۰ ریال    …

معرفی کتاب کسب و کار هوشمند: رویکرد مدیریتی به همراه پروژه پیاده سازی BI

موضوع(ها): هوش تجاری موفقیت در کسب و کار هوش‌های چندگانه بازرگانی الکترونیکی پدیدآور(ان): نويسنده:علی احسانی ويراستار:زهرا خانیانی ناشر (ان): موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   تاریخ نشر:۹۸/۱۲/۱۴ قیمت :۹۵۰۰۰۰ ریال   معرفی …

معرفی کتاب جیبی مدیریت پروژه

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها پدیدآور(ان): نويسنده:کیت پاسنر نويسنده:مایکل اپل‌گارث مترجم:محسن ذکایی ناشر (ان): آدینه   تاریخ نشر:۸۵/۰۱/۱۶ قیمت :۷۰۰۰ ریال   معرفی مختصر كتاب این کتابچه متضمن نکات و روش‌هایی برای به دست آوردن مدیری…

معرفی کتاب کنترل و مدیریت یکپارچه‌ی پروژه: ابتدا تئوری سپس کاربرد

موضوع(ها): مدیریت طرح‌ها تحقیق عملیاتی برنامه‌ریزی سازمانی پدیدآور(ان): نويسنده:ماریو وان‌هوک مترجم:روح‌الله قادری‌کنگاوری ناشر (ان): روزنه تاریخ نشر:۹۶/۱۲/۲۸ قیمت :۱۸۵۰۰۰ ریال   معرفی مختصر كتاب موضوع اصلي کتاب حاضر مديريت…