نوشته‌ها

,

آموزش مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد مدیریت کیفیت: ISO 9001:2015

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان و سازمانهای پروژه محور مدیریت کند. همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدای…

Downloads

آموزش مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد مدیریت کیفیت: ISO 9001:2015

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان و سازمانهای پروژه محور مدیریت کند.