نوشته‌ها

کتاب “اجرای مدیریت طرح”

این کتاب یک کتاب کار برای مدیریت موفق طرح است. موفقیت در مدیریت طرح مستلزم نظم و انضباط است - نوعی نظم و انضباط که منجر به تکرارپذیری موفقیت می شود. این امر مستلزم طرح‌های کامل و مناسب، جلساتی که به خوبی اداره می‌شوند با برنامه‌های مفید، ثبت سوابق…
,

شرح خدمات مدیریت طرح

نظام اجرای طرحهای صنعت نفت که طی بخشنامه شماره 1507-8/32 مورخ 8/6/78 از سوی وزیر محترم نفت ابلاغ شده است همسو با پیشرفته ترین روشهای اجرایی ، روش چهار عاملی را نیز در سازمان اجرایی طرحها مد نظر قرار داده است . بنابراین علاوه بر سه عامل کارفر…

شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث ( برای اجرای طرحهای غیرصنعتی)

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۶۲۳۳۹ ات۳۳۶۹۷ه مورخ ۱۳۸۵/ ۶ / ۲۰ هیات محترم وزیران)، هم چنین جزء (۳) بند «ت» م…

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه های توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

پروژ ه های توسعۀ فناوري بر خلاف بسیاری از پروژ ه های دیگر، دارای هدف و یا روش دستیابی از قبل تعریف شده نیستند. در کنار عدم قطعیت هایی که هر پروژه می تواند داشته باشد، پروژه های توسعۀ فناوری با درجۀ بالایی از عدم قطعیت در بخش تعریف پروژه همرا…
,

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح در صنعت نفت

از آنجایی که یکی از مهمم ترین پروژه های کشور در حوزه صنعت نفت می باشد و مدیران وکارشناسان متعددی در این صنعت و درقالب پروژه های کارفرمایی و پیمانکاری (EPC و مشاوره ای) مشغول  به فعالیت می باشند. لذا بر آن شدیم در این بخش موافقتنامه و شرایط عمومی ه…