نوشته‌ها

کتاب “اجرای مدیریت طرح”

این کتاب یک کتاب کار برای مدیریت موفق طرح است. موفقیت در مدیریت طرح مستلزم نظم و انضباط است - نوعی نظم و انضباط که منجر به تکرارپذیری موفقیت می شود. این امر مستلزم طرح‌های کامل و مناسب، جلساتی که به خوبی اداره می‌شوند با برنامه‌های مفید، ثبت سوابق…
,

شرح خدمات مدیریت طرح

نظام اجرای طرحهای صنعت نفت که طی بخشنامه شماره 1507-8/32 مورخ 8/6/78 از سوی وزیر محترم نفت ابلاغ شده است همسو با پیشرفته ترین روشهای اجرایی ، روش چهار عاملی را نیز در سازمان اجرایی طرحها مد نظر قرار داده است . بنابراین علاوه بر سه عامل کارفر…

شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث ( برای اجرای طرحهای غیرصنعتی)

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۶۲۳۳۹ ات۳۳۶۹۷ه مورخ ۱۳۸۵/ ۶ / ۲۰ هیات محترم وزیران)، هم چنین جزء (۳) بند «ت» م…

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه های توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

پروژ ه های توسعۀ فناوري بر خلاف بسیاری از پروژ ه های دیگر، دارای هدف و یا روش دستیابی از قبل تعریف شده نیستند. در کنار عدم قطعیت هایی که هر پروژه می تواند داشته باشد، پروژه های توسعۀ فناوری با درجۀ بالایی از عدم قطعیت در بخش تعریف پروژه همرا…
,

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح در صنعت نفت

از آنجایی که یکی از مهمم ترین پروژه های کشور در حوزه صنعت نفت می باشد و مدیران وکارشناسان متعددی در این صنعت و درقالب پروژه های کارفرمایی و پیمانکاری (EPC و مشاوره ای) مشغول  به فعالیت می باشند. لذا بر آن شدیم در این بخش موافقتنامه و شرایط عمومی ه…

Downloads

شرح خدمات مدیریت طرح

نظام اجرای طرحهای صنعت نفت که طی بخشنامه شماره 1507-8/32 مورخ 8/6/78 از سوی وزیر محترم نفت ابلاغ شده است همسو با پیشرفته ترین روشهای اجرایی ، روش چهار عاملی را نیز در سازمان اجرایی طرحها مد نظر قرار داده است . بنابراین علاوه بر سه عامل کارفرما ، مشاور و پیمانکار ، عامل مدیریت طرح نیز وارد صحنۀ اجرا می شود تا ضمن جلوگیری از گسترش سازمان کارفرما و هماهنگی در اختیارات و مسئولیتها ، تأخیر در اجرای کارها ناشی از مشکلات سازمانی نیز مرتفع گردد. این عامل در بند 2-3 از فصل اول نظام اجرای طرحهای صنعت نفت پیمانکار مدیریت ( Mc = Contractor Management ( نامیده شده است . در برخی منابع نیز Project( (PM = Management آمده است . صرفنظر از نامگذاری ، تعریف و روش انتخاب آن از طرف مجری و همچنین اختیارات کارفرمائی غیرقابل واگذاری ، در کلیات این شرح خدمات ، از نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت استفاده شده است و تهیه شرح وظایف و اختیارات قابل واگذاری مجری طرح بنام شرح خدمات مدیریت طرح در این نشریه مندرج است . مجریان طرحها می توانند با اعمال تغییراتی متناسب با نوع طرح و یا پروژه از آن در قرارد ادهای مربوطه استفاده نمایند . در خاتمه انتظار دارد مدیران عامل محترم شرکتها ، مدیران مهندسی ، مجریان طرحها و کارشناسان محترم صنعت نفت با مطالعۀ دقیق شرح خدمات ، این معاونت را از پیشنهادهای سازنده خود یهرهمند نمایند

شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث ( برای اجرای طرحهای غیرصنعتی)

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۶۲۳۳۹ ات۳۳۶۹۷ه مورخ ۱۳۸۵/ ۶ / ۲۰ هیات محترم وزیران)، هم چنین جزء (۳) بند «ت» ماده (۳) آیین نامه خرید خدمات مشاوره (موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۶۲/ت۶۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/ ۱۰ / ۱ هیأت محترم وزیران موضوع بند «ه» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات، به پیوست « شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیر صنعتی)» از نوع گروه سوم ابلاغ می شود.دستگاههای اجرایی می توانند با استفاده از این راهنما، شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا در ابتدا به عنوان یک امتیاز فنی از مشاوران واحدهای خدمات مدیریت طرح) در خواست نموده و سپس شرح تفصیلی خدمات تلفیق شده خود را به همراه سایر اسناد درخواست پیشنهاد (RFP) به منظور استعلام قیمت از مشاوران (واحدهای خدمات مدیریت طرح)، به أنها ابلاغ کنند. این دستورالعمل جایگزین بخشنامه شماره ۹۲/ ۲۶۱۳۹ مورخ ۱۳۹۲/ ۳ /۲۰ ، موضوع " شرح خدمات همسان مدیریت طرح می شود.

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه های توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

پروژ ه های توسعۀ فناوري بر خلاف بسیاری از پروژ ه های دیگر، دارای هدف و یا روش دستیابی از قبل تعریف شده نیستند. در کنار عدم قطعیت هایی که هر پروژه می تواند داشته باشد، پروژه های توسعۀ فناوری با درجۀ بالایی از عدم قطعیت در بخش تعریف پروژه همراه هستند. به همین دلیل، رو شهای معمول مدیریت  پروژه مانند مواردارائه شده در استاندارد PMBoK کاربرد چندانی در این پروژه ها ندارند. در این مقاله، ضمن تشریح ویژگیهای یک پروژۀ توسعۀ فناوری و رو شهایی که در ادبیات موضوع برای مدیریت اینگونه پروژ ه ها ارائه شده است، دو پروژۀ توسعۀ فناوری از صنعت نفت و گاز ایران، به صورت عمیق مطالعه و چالشهای مدیریتی آنها شناسایی و تحلیل شده است. به منظور رفع مشکلات مشاهده شده در مطالعات میدانی و با استفاده از نقاط قوت مد لهایی مانند مدل مرحله/دروازۀ جدید، مدل توسعۀ مارپیچ و الحاقیه DoD از استاندارد PMBoK ، یک الگوی مدیریتی برای پروژ ه های توسعۀ فناوری طراحی و پس از طی مراحل اعتبارسنجی، به عنوان مدل پیشنهادی پژوهش، ارائه شده است. در نظر گرفتن چرخه های مدیریتی تکرارشونده به جای مدیریت خطی، استفاده از منطق مدیریت طرح به جای منطق مدیریت پروژه، بودجه بندی و زما نبندی متغیر با حد بالا و پایین به جای مشخص نمودن زمان و هزینۀ قطعی برای پروژه نمونه هایی از ویژگیهای الگوی پیشنهادی هستند

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح در صنعت نفت

به منظور وحدت رويه و راهنمايي كارفرمايان و مديران طرح در تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومي و پيوستهاي قرارداد، اين دستورالعمل تهيه شده است. این موافقتنامه توسط معاونت امور مهندسی و فناوری وزارت نفت تهیه شده است و توسط وزیر نفت (جناب اقای مهندس یبژن زنگنه )در  تابستان 1383 به کلیه مدیران حوزه نفتی و شرکت های اصلی و فرعی ابلاغ گردیده است.