نوشته‌ها

,

مقدمه ای بر مدیریت دانش پروژه ها

این پاورپوینت مروری دارد بر تعریف مدیریت دانش، اهمیت آن در سازمان های پروژه محور، ارکان مدیریت دانش، فرآیند مدیریت دانش و برخی خروجی ها و اقلام تحویلی آن. تهیه کننده: شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه تاریخ تهیه:1398 …

Downloads

مقدمه ای بر مدیریت دانش پروژه ها

این پاورپوینت مروری دارد بر تعریف مدیریت دانش، اهمیت آن در سازمان های پروژه محور، ارکان مدیریت دانش، فرآیند مدیریت دانش و برخی خروجی ها و اقلام تحویلی آن.