نوشته‌ها

,

شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه های DBF ایران با استفاده از رویکرد الگوی سازی پویایی سیستم

اجرای پروژه های زیر بنایی از جمله موارد مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آید. ولی افزایش ادعا (Claim) در پروژه ها، به دلیل عدم درک عوامل ایجاد کننده آن و هم چنین تاثیر عوامل آن بر یکدیگر، خصوصا در پروژه های زیر زمینی ک…