نوشته‌ها

فرايند مديريت استراتژيك

واژه نامه مدیریت استراتژیک برای مثال: مدیریت استراتژیک (Management Strategic :)هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وطیفه اي چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف هاي بلند مدت خود دست یابد. استراتژیست ها: افرادي هستند که مسئو…

Downloads

فرايند مديريت استراتژيك

واژه نامه مدیریت استراتژیک  برای مثال: مدیریت استراتژیک (Management Strategic :)هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وطیفه اي چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف هاي بلند مدت خود دست یابد. استراتژیست ها: افرادي هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشند. استراتژیست ها داراي عناوین شغلی مانند مدیر عامل، رئیس، مالک، رئیس هیأت مدیره، رئیس دانشگاه، رئیس بیمارستان و ... می باشند. استراتژیست ها عهده دار سه مسئولیت اصلی هستند: ایجاد بستر براي تغییر، ایجاد تعهد و احساس مالکیت و ایجاد توازن بین ثبات ونوآوري.

فرايند مديريت استراتژيك

فرايند مديريت استراتژيك