نوشته‌ها

, ,

مروری نظام یافته نقش مد لسازی اطلاعات ساختمان در بهبود (BIM) ایمنی پروژه های ساخت به همراه فیلم ارائه

صنعت ساخت و ساز در کشورهای درحال توسعه رو به رشد است و به موازات این رشد، تصادفات و سوانح شغلی نیز افزایش می یابد که همین امر لزوم توجه به ایمنی شغلی را در این صنعت پررنگ می کند. گرچه دولتها برای بهبود عملکرد ایمی قوانین و مقرراتی مشخص کرده …

شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان

پروژه های ساختمانی در حال پیچیده تر شدن هستند، همچنین تغییرات در پروژه های ساختمانی در اکثر پروژه ها اجتناب ناپذیر است، تغییرات در هر مرحله از پروژه به وجود می آیند و اثرات قابل توجهی دارند. از این رو شرکتهای ساخت و ساز تمایل زیادی به استفاده…

Downloads

مروری نظام یافته نقش مد لسازی اطلاعات ساختمان در بهبود (BIM) ایمنی پروژه های ساخت به همراه فیلم ارائه

صنعت ساخت و ساز در کشورهای درحال توسعه رو به رشد است و به موازات این رشد، تصادفات و سوانح شغلی نیز افزایش می یابد که همین امر لزوم توجه به ایمنی شغلی را در این صنعت پررنگ می کند. گرچه دولتها برای بهبود عملکرد ایمی قوانین و مقرراتی مشخص کرده اند اما وضعیت همچنان نگران کننده است. با پیشرفت های اخیر در قناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، استفاده های زیادی از آن در جهت بهبود عملکرد ایمنی در کل چرخه عمر پروژه صورت گرفته است. در این مقاله با مرور سیستماتیک مطالعات پیشین، نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود عملکرد ایمنی صنعت ساخت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقالات از نظر سال انتشار و کشور مورد مطالعه بررسی شده اند. در این مطالعه از روش سه مرحله ای برای انتخاب مقالات استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که مدل سازی اطلاعات ساختمان در شش حوزه اصلی ۱) طراحی ایمن ۲) شناسایی خطرات ۳) نظارت و کنترل ۴) شناسایی تداخلات ۵) آموزش ایمنی و ۶) بازرسی در دوره بهره برداری و نگهداری، می تواند به بهبود عملکرد ایمنی کمک کند. در پایان موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده و می تواند بستر مناسبی برای مطالعات آتی پژوهشگران باشد، شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته اند. مقاله حاضر به کوشش زینب علی اکبری،سید یاسر بنی هاشمی و مجتبی مغربی در سومین کنفرانس مدلسازی اطلاعات ساختمان ارائه شده است.

شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان

پروژه های ساختمانی در حال پیچیده تر شدن هستند، همچنین تغییرات در پروژه های ساختمانی در اکثر پروژه ها اجتناب ناپذیر است، تغییرات در هر مرحله از پروژه به وجود می آیند و اثرات قابل توجهی دارند. از این رو شرکتهای ساخت و ساز تمایل زیادی به استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان دارند، استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه فرآیندهای تکراری و کنترلی خواهد شد. مدل سازی اطلاعات ساختمان امکان ارائه و تجزیه و تحلیل عواقب تغییرات را فراهم می کند و علاوه بر ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین ذینفعان پروژه، به طور خاص به معماران کمک می کند تا مشکلات طراحی را قبل از اجرا پیش بینی نموده و در جهت رفع آنها اقدام نمایند. مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای نوین در صنعت ساخت و ساز، تاثیر شایانی در کاهش تغییرات ناخواسته و دوباره کاریها ایفا می کند. یکی از اشتباهات رایج این است که مدیران تصور می کنند که مدل سازی اطلاعات ساختمان بدون خطا است یا اشتباهات و تغییرات طراحی را کاملا از بین می برد، در حالی که این چنین نیست. در این مقاله به شناسایی و بررسی تغییرات طراحی با استفاده از نرم افزار Revit (که یکی از نرم افزارهای مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان است) می پردازیم. مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  می باشد که توسط شایان حجت پناه، احد نظری، احسان فرصت کار ، محمد معهود ارائه گردیده است.