نوشته‌ها

,

معرفی اجمالی پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی تاسیسات خشکی فازهای 8،7،6

در این بخش سعی بر آن داریم با معرفی پروژه های شاخص در صنایع مختلف از دیدگاه مدیریت پروژه ، باعث آشنایی مدیران و علاقه مندان شاغل در حوزه های مختلف و انتقال دانش و تجربه این پروزه ها به منظور بهبود و تسهیل در اجرای پروژه های مشابه گردد. این م…

Downloads

معرفی اجمالی پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی تاسیسات خشکی فازهای 8،7،6

در این بخش سعی بر آن داریم با معرفی پروژه های شاخص در صنایع مختلف از دیدگاه مدیریت پروژه ، باعث آشنایی مدیران و علاقه مندان شاغل در حوزه های مختلف و انتقال دانش و تجربه این پروزه ها به منظور بهبود و تسهیل در اجرای پروژه های مشابه گردد. این محتوا پیرامون پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی تاسیسات خشکی فازهای 8،7،6 می باشد . که توضیحات مختصری ارائه می نماید.