نوشته‌ها

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

به معاونان محترم شهردار تهران به مشاوران محترم شهردار تهران به شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به: روسا و مدیران محترم سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران به مدیران محترم کل ستادی به رئیس محترم سازمان بازرسی دستورالعمل همسان تعیین حق ال…

Downloads

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

به معاونان محترم شهردار تهران به مشاوران محترم شهردار تهران به شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به: روسا و مدیران محترم سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران به مدیران محترم کل ستادی به رئیس محترم سازمان بازرسی دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای موضوع:ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم) با سلام و احترام، به استناد مصوبه شماره ۱۶۰ / ۲۴۸۲ / ۲۰۰۲۵ مورخ ۹۷/ ۰۷ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر تهران و با توجه به مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای فنی شهرداری تهران مورخ ۹۹/ ۰۵ / ۰۸ بدینوسیله " دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهاي خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم)" در چارچوب نظام فني و اجرايي شهرداري تهران به کلیه واحدهاي اجرايي شهرداري تهران ابلاغ می گردد. بدیهی است رعایت مفاد این دستورالعمل بر عهده ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.