نوشته‌ها

,

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمان ها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر می کنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدل هاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طرا…

Downloads

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

مقاله حاضر از نشریه تخصصی مهندسی صنایع - دوره 47 - شماره 1 فروردین ماه 92 (ص 93-143) برای شما عزیزان گلچین و ارائه شده است . خاطر نشان می گردد نویسندگان مقاله آقایان  دکتر احد نظری ، مجید جابری و محسن صادق عمل نیک می باشند.