نوشته‌ها

,

بررسی مدیریت پروژه و انواع آن

مدیریت پروژه:   - مدیریت زمان - مدیریت هزینه - مدیریت خدمات - مدیریت هماهنگی - مدیریت کیفیت - مدیریت ریسک - مدیریت منابع انسانی - مدیریت ارتباطات - مدیریت قرارداد وتدارکات …
,

تصمیم گیری در مورد توقف يک پروژه با نتايج ناموفق عملکردی

هدف از کنترل پروژه، نظارت بر پیشرفت پروژه در طول اجرای پروژه برای شناسایی مشکلات بالقوه و اتخاذ اقدامات اصلاحی در صورت لزوم است. حدود کنترل ابزاری برای ارزیابی این مساله هستند که آیا پیشرفت پروژه قابل قبول است یا خیر؟ از یک سو ادامه دادن پرو…

Downloads

بررسی مدیریت پروژه و انواع آن

مدیریت پروژه:   - مدیریت زمان    - مدیریت هزینه   - مدیریت خدمات   - مدیریت هماهنگی   - مدیریت کیفیت   - مدیریت ریسک   - مدیریت منابع انسانی   - مدیریت ارتباطات   - مدیریت قرارداد وتدارکات

تصمیم گیری در مورد توقف يک پروژه با نتايج ناموفق عملکردی

مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال 97 می باشد که به کوشش استاد مریم اشرفی و علیرضا مردانه به نگارش در آمده است.