نوشته‌ها

,

ويژگي برنامه زمانبندي موفق در پروژه هاي ساختماني

همان طور كه مي دانيد برنامه زمانبندي يكي از ا سناد مهم پروژه محسوب ميشود. برنامه زمانبندي در حقيقت نق شه راه اجراي پروژه از شروع تا پايان ويا همان تحويل محصول پروژ ه است كه به روشني مسيراجراي پروژه را براي تيم پروژه مشخص ميكند. به طور خلاصه برن…