نوشته‌ها

گذشته، حال و آینده دانش مدیریت پروژه با تکیه بر تحلیل محتوای بروندادهای علمی

 مطالعه ادبیات هر حوزه دانشی که در قالب زبان علمی آن حوزه متجلی می شود، ابزاری مناسب برای آگاهی از وضعیت آن دانش و شناسایی نقاط ضعف و در نهایت ارائه راهکارهای بهبود است. دانش مدیریت پروژه نیز به عنوان یک رشته دانشگاهی و حوزه تحقیقاتی در حال گست…

Downloads

گذشته، حال و آینده دانش مدیریت پروژه با تکیه بر تحلیل محتوای بروندادهای علمی

 مطالعه ادبیات هر حوزه دانشی که در قالب زبان علمی آن حوزه متجلی می شود، ابزاری مناسب برای آگاهی از وضعیت آن دانش و شناسایی نقاط ضعف و در نهایت ارائه راهکارهای بهبود است. دانش مدیریت پروژه نیز به عنوان یک رشته دانشگاهی و حوزه تحقیقاتی در حال گسترش از این قاعده مستثنی نبوده و محققان همواره برای مطالعه روندهاء آگاهی از سیر تحول و ترسیم افق پیش رو به تحلیل ادبیات موضوعی مدیریت پروژه پرداخته اند. در این پژوهش نیز با مطالعه ۲۱۷۰ مقاله منتشر شده در مجله بین المللی مدیریت پروژه (IJPM) در سال های ۲۰۱۶-۱۹۸۳ با رویکرد توصیفی اکتشافی و با بکارگیری تکنیک تحلیل محتوا، اصطلاحات و موضوعات مورد توجه و مهم در طول زمان، وضعیت کتونی و نقصان های موجود در جهت بهبود و توسعه این دانش معرفی می شوند و بدین وسیله بینشی از مسیر طی شده و راه پیش رو فراهم می گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دانش مدیریت پروژه با کاهش در حجم تولید مقالات و ایجاد موضوعات جدید مواجه است و نیاز به تئوری سازی در این حوزه به شدت احساس می شود. مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  می باشد که توسطمهناز ایران منش،مجتبی عزیزی و محمد توکلی ارائه گردیده است.

رزومه دکتر مهدی روانشاد نیا

آقای دکتر مهدی روانشاد نیا دارای مدرک دکترای مهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه صنعتي اميرکبير )پليتکنيک تهران( مي باشد. ایشان در حال حاضر عضو هیأت علمي، دانشیار پايه 10 و رئیس دانشکده مهندسي عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد…

فرم خلاصه اطلاعات دکتر مهدی روانشاد نیا

آقای دکتر مهدی روانشاد نیا دارای مدرک دکترای مهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه صنعتي اميرکبير )پليتکنيک تهران( مي باشد. ایشان در حال حاضر عضو هیأت علمي، دانشیار پايه 10 و رئیس دانشکده مهندسي عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد…

رزومه دکتر آرنوش شاکری

آقای دکتر آرنوش شاکری دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع (مدیریت تکنولوژی) از دانشگاه علم و صنعت ایران مي باشد. ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات می باشند.

فرم خلاصه اطلاعات دکتر آرنوش شاکری

آقای دکتر آرنوش شاکری دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع (مدیریت تکنولوژی) از دانشگاه علم و صنعت ایران مي باشد. ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات می باشند.

رزومه مهندس حسین حمیدی فر

ایشان عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMA) ،مشاور مدیریت پروژه ، مدیر پروژه فناوری اطلاعات ، مشاور سیستم و مدیریت اطلاعات سیستم مدیریت پروژه (PMIS) و مربی ، مربی تحلیل کسب و کار ،نویسنده راهنمای عملی کتاب سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PM…

فرم خلاصه اطلاعات مهندس حسین حمیدی فر

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMA) ،مشاور مدیریت پروژه ، مدیر پروژه فناوری اطلاعات ، مشاور سیستم و مدیریت اطلاعات سیستم مدیریت پروژه (PMIS) و مربی ، مربی تحلیل کسب و کار ،نویسنده راهنمای عملی کتاب سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) (2010) و نویسنده کتاب راهنمای کاربردی سیستمهای اطلاعات پروژه با رویکرد استاندارد مدیریت پروژه PMBAK

فرم خلاصه اطلاعات دکتر مجتبی عزیزی

دکتر مجتبی عزیزی در حاضر استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس تهران و نائب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران می باشند.

فرم خلاصه اطلاعات دکتر سعید محمد

دکتر سعید محمد در حال حاضر رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران می باشند.

فرم خلاصه اطلاعات مهندس فرهاد نصرالله پور

آقای مهندس فرهاد نصرالله پور دارای مدرککارشناسی ارشد مدیریت MBAگرایش مدیریت پروژه می باشد.

رزومه دکتر محمدحسین صبحیه

ایشان مؤسس کلیدی انجمن مدیران پروژه ایران، بنیانگذار انجمن مدیریت پروژه ایران و  عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران از سال 1391 تاکنون می باشند.

فرم خلاصه اطلاعات دکتر محمدحسین صبحیه

آقای دکتر محمد صبحیه دارای ملیتی ایرانی بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشند.