نوشته‌ها

معرفی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران یک دانشگاه دولتی و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است.از این دانشگاه با القاب دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی یاد شده است. پیشنهاد اولیه آن را اسماعیل سنگ در سال ۱۳۰۵ داد و پس از انجام مطالعات اولیه عیسی صدیق،در سال ۱۳۱۳ ه‍.خ به فر…
,

نحوه تحصیل در رشته مدیریت پروژه تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

در این محتوا پیرامون تحصیل در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه توضیحاتی داده شده است. گوینده محتوا سرکار خانم مهندس رهنمون دانشجوی ارشد مدیریت پروژه ورودی 98 داشنگاه تهران می باشند . که توضیحات نحوه ادامه تحصیل در دانش…

Downloads

معرفی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران یک دانشگاه دولتی و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است.از این دانشگاه با القاب دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی یاد شده است. پیشنهاد اولیه آن را اسماعیل سنگ در سال ۱۳۰۵ داد و پس از انجام مطالعات اولیه عیسی صدیق،در سال ۱۳۱۳ ه‍.خ به فرمانِ رضا شاه پهلوی تأسیس شد. دانشگاه تهران دارای ۲۵ دانشکده، ۹ پردیسو ۱۶ مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است. در حال حاضر، محمود نیلی احمدآبادی استاد تمام گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران، ریاست این دانشگاه را به عهده دارد. تاریخ تهیه: 12 آبانماه 1399 تهیه کننده: تحریریه وب سایت سمپیران  به کوشش مهندس علی بیدهندی

نحوه تحصیل در رشته مدیریت پروژه تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

در این محتوا پیرامون تحصیل در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه توضیحاتی داده شده است. گوینده محتوا سرکار خانم مهندس رهنمون دانشجوی ارشد مدیریت پروژه ورودی 98 داشنگاه تهران می باشند . که توضیحات نحوه ادامه تحصیل در دانشگاه تهران را در رشته مدیریت پروژه  برای استفاده دانشجویان و علاقه مندان تحصیل در این رشته داده اند. محتوا مذکور از کانال تلگرامی دکتر خاکبازان اقتباس گردیده است.