نوشته‌ها

IPMA International Awards 2016

The IPMA Project Excellence Baseline® (PEB), delivers a path toward project and programme excellence. It also serves as a guide for organisations to assess the ability of their projects and programmes and chart a course toward excellence. …

جایزه ملی مدیریت پروژه

در اواخر سده بیستم ، انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) مدل تعالی پروژه(PEM) را برای ارزیابی پروژه های مدعی سرآمدی مطرح نمود و از سال۲۰۰۲ آنرا به عنوان معیاری برای ارزیابی این نوع پروژه ها به دنیای مدیریت پروژه ارائه داد. فرآیند ارزیابی و ا…

جایزه پژوهش برتر

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) با بیش از ۵۵ عضو از انجمن های مدیریت پروژه دنیا و با سابقه طولانی بیش از چهل سال، پیشرو جامعه جهانی در گسترش مدیریت پروژه در سطح دنیاست و انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از اعضای دائم آن فعالیت می کند.…

Downloads

جایزه ملی مدیریت پروژه

در اواخر سده بیستم ، انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) مدل تعالی پروژه(PEM) را برای ارزیابی پروژه های مدعی سرآمدی مطرح نمود و از سال۲۰۰۲ آنرا به عنوان معیاری برای ارزیابی این نوع پروژه ها به دنیای مدیریت پروژه ارائه داد. فرآیند ارزیابی و اعطاء جایزه بین المللی تعالی پروژه، از همان ابتدا به عنوان ابزاری بسیا موثر برای گسترش، نهادینه کردن و بالندگی دانش مدیریت پروژه وتشویق به التزام علمی به این دانش در اجرای پروژه ها مورد توجه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه قرار گرفت فرآینده جایزه از یک سو به گسترش دانش مدیریت پروژه در جهان کمک کرد و از سوی دیگر در تعامل با جوامع مدیریتی کشورهای مختلف، باعث پویایی وتکامل مدل PEM گردید سپس با توجه به دریافت بازخوردها از جوایز ملی و دست اندکاران جایزه بین المللی در سال ۲۰۱۶ با در نظر گرفتن موضوعات مهم جدیدی نظیر پایداری و محیط زیست ، تغییراتی در نسخه قبلی اعمال و نسخه جدید تحت عنوان مدل مبنای تعالی پروژهPEB توسط این انجمن منتشر شد. انجمن مدیریت پروژه ایران، ۳ سال بعد از شروع فعالیت خود یعنی در سال ۱۳۸۸ به اهمیت این فرایند واثر آن درحوزه مدیریت پروژه کشوری توجه کرده وتا کنون در هشت دوره برگزاری ((جایزه ملی مدیریت پروژه)) پروژه های متعددی را بر اساس مدل PEMارزیابی، وسطح سرآمدی آنها را تعیین نموده است واز سال۱۳۹۸ به ارزیابی پروژه ها بر اساس مدلPEB می پردازد. هم اکنون انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از فعال ترین اعضای انجمن بین المللی مدیریت پروژه در حال اجرای دوره نهم این جایزه در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر اساس مدل PEB می باشد. تاریخ تهیه: 23 مهرماه 1399 تهیه کننده: تحریریه وب سایت سمپیران  به کوشش مهندس علی بیدهندی منبع: سایت انجمن مدیریت پروژه ایران

جایزه پژوهش برتر

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) با بیش از ۵۵ عضو از انجمن های مدیریت پروژه دنیا و با سابقه طولانی بیش از چهل سال، پیشرو جامعه جهانی در گسترش مدیریت پروژه در سطح دنیاست و انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از اعضای دائم آن فعالیت می کند. جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه یکی از جوایزی است که هر ساله در بسیاری از کشورهای عضو انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) با هدف کمک به توسعه و ترویج پژوهش در جهت بهبود اصول، مبانی و تکنیکهای مدیریت پروژه اعطا می شود. انجمن مدیریت پروژه ایران با حمایت IPMA جهانی، این جایزه را طرح ریزی و اجرا می نماید، با این امید که پژوهش هایی که در کشور ما –چه در حیطه دانشگاه و چه در حوزه های صنعتی- در راستای بالندگی و تعالی مدیریت پروژه گام بر می دارند، برای رقابت در این جایزه شرکت نموده و بدین ترتیب از برترین پژوهش ها تقدیری شایسته به عمل آید. تاریخ تهیه: 23 مهرماه 1399 تهیه کننده: تحریریه وب سایت سمپیران  به کوشش مهندس علی بیدهندی منبع: سایت انجمن مدیریت پروژه ایران