نوشته‌ها

,

تصمیم گیری در مورد توقف يک پروژه با نتايج ناموفق عملکردی

هدف از کنترل پروژه، نظارت بر پیشرفت پروژه در طول اجرای پروژه برای شناسایی مشکلات بالقوه و اتخاذ اقدامات اصلاحی در صورت لزوم است. حدود کنترل ابزاری برای ارزیابی این مساله هستند که آیا پیشرفت پروژه قابل قبول است یا خیر؟ از یک سو ادامه دادن پرو…

Downloads

تصمیم گیری در مورد توقف يک پروژه با نتايج ناموفق عملکردی

مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال 97 می باشد که به کوشش استاد مریم اشرفی و علیرضا مردانه به نگارش در آمده است.