نوشته‌ها

شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان

پروژه های ساختمانی در حال پیچیده تر شدن هستند، همچنین تغییرات در پروژه های ساختمانی در اکثر پروژه ها اجتناب ناپذیر است، تغییرات در هر مرحله از پروژه به وجود می آیند و اثرات قابل توجهی دارند. از این رو شرکتهای ساخت و ساز تمایل زیادی به استفاده…

Downloads

شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان

پروژه های ساختمانی در حال پیچیده تر شدن هستند، همچنین تغییرات در پروژه های ساختمانی در اکثر پروژه ها اجتناب ناپذیر است، تغییرات در هر مرحله از پروژه به وجود می آیند و اثرات قابل توجهی دارند. از این رو شرکتهای ساخت و ساز تمایل زیادی به استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان دارند، استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه فرآیندهای تکراری و کنترلی خواهد شد. مدل سازی اطلاعات ساختمان امکان ارائه و تجزیه و تحلیل عواقب تغییرات را فراهم می کند و علاوه بر ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین ذینفعان پروژه، به طور خاص به معماران کمک می کند تا مشکلات طراحی را قبل از اجرا پیش بینی نموده و در جهت رفع آنها اقدام نمایند. مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای نوین در صنعت ساخت و ساز، تاثیر شایانی در کاهش تغییرات ناخواسته و دوباره کاریها ایفا می کند. یکی از اشتباهات رایج این است که مدیران تصور می کنند که مدل سازی اطلاعات ساختمان بدون خطا است یا اشتباهات و تغییرات طراحی را کاملا از بین می برد، در حالی که این چنین نیست. در این مقاله به شناسایی و بررسی تغییرات طراحی با استفاده از نرم افزار Revit (که یکی از نرم افزارهای مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان است) می پردازیم. مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  می باشد که توسط شایان حجت پناه، احد نظری، احسان فرصت کار ، محمد معهود ارائه گردیده است.