نوشته‌ها

ارائه مدلی مفهومی جهت تدوین استراتژی پروژه (مطالعه موردی تدوین استراتژی و راهکارهای عملی برای پروژه ساخت پالایشگاه گاز در پارس جنوبی)

استراتژی پروژه ابزاری نوین جهت ارتقا اثربخشی مدیریت در پروژه های معاصر میباشد و استفاده از این ابزار در بخش برنامه ریزی پروژهها می تواند موجب بهبود عملکرد مدیران پروژه ها در راستای دستیابی و تأمین اهداف ذینفعان کلیدی گردد. هدف از این تحقیق ارائه مد…